Direct naar de inhoud van deze pagina

Uitleg

Uitleg City Challenge


Challenge

De Gemeente Roosendaal heeft een CityChallenge uitgeschreven om ideeën te verzamelen over hoe we eenzaamheid in het centrum van Roosendaal kunnen verminderen. Gevoelens van eenzaamheid zijn een groeiend probleem in Nederland, zo ook in de gemeente Roosendaal. Samen met het Bewonersplatform Centrum Roosendaal wil de raad van de gemeente Roosendaal de eenzaamheid in het centrum te verminderen. Daarom waren wij op zoek naar veel verschillende ideeën. Dat is gelukt, want we hebben maar liefst 121 ideeën opgehaald!

Indieners

Het thema eenzaamheid raakt iedereen en dat bleek ook wel uit de verscheidenheid van indieners; van scholier tot gepensioneerd, van ICT'er tot kunstenaar. Inmiddels weten we dat hét idee om eenzaamheid te voorkomen niet bestaat, maar met deze hoeveelheid creatieve, goede en soms eenvoudig uit te voeren ideeën kunnen we in Roosendaal aan de slag om er toch voor te zorgen dat het aantal eenzame inwoners in het centrum van Roosendaal verminderd wordt.

Ideeën

Dat eten mensen verbindt blijkt uit de grote hoeveelheid ingediende ideeën om samen te eten. Een app blijkt ook een goede methode om mensen met elkaar in verbinding te brengen en daar hebben we veel originele ideeën voor ontvangen. Dat geldt ook voor online platforms. Daarnaast is sport of beweging vaak aangedragen als middel om eenzaamheid te verminderen en er zijn veel ideeën ontvangen die in een buurthuis gedaan kunnen worden. Veel ideeën waren gericht op ouderen maar ook voor andere doelgroepen zoals jeugd, mensen met een beperking en mantelzorgers werden ideeën aangedragen. We waren blij om te zien dat een aantal ideeën preventief ingezet kan worden.

Jury

Na een eerste screening is een top 42 van ideeën overgebleven. Deze zijn naar de jury doorgestuurd ter beoordeling. De jury bestond uit het Bewonersplatform Centrum Roosendaal, de gemeente Roosendaal, Coalitie Erbij, vertegenwoordigers van deskundige organisaties en betrokken inwoners van het centrum van Roosendaal, kortom een zeer divers gezelschap! Dat zorgde voor goede discussies waarbij ze uiteindelijk tot de top 5 zijn gekomen waar ze geheel achter staan.


Achtergrond van de City Challenge in het Centrum van Roosendaal


Eenzaamheid in Roosendaal

Gevoelens van eenzaamheid zijn een groeiend probleem in Nederland, zo ook in de gemeente Roosendaal. In 2016 voelde 42% van de volwassenen in Roosendaal zich eenzaam, waarvan 13% zelfs zeer eenzaam. Dat is meer dan de jaren daarvoor, en meer dan gemiddeld in de regio West-Brabant. Als gemeente Roosendaal willen wij daar wat aan doen! Om die reden heeft de raad van de gemeente Roosendaal een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor deze CityChallenge om samen met het Bewonersplatform Centrum Roosendaal de eenzaamheid in het centrum te verminderen.


Eenzaamheid leidt tot allerlei soorten gezondheidsrisico's waarbij ook de kans op vroegtijdig overlijden wordt vergroot. Een gezond, niet-eenzaam persoon is in het algemeen tevreden, kan genieten, denkt positief en heeft de veerkracht om te gaan met tegenslagen. Als mensen door een bepaalde gebeurtenis, of een opeenstapeling van gebeurtenissen, zich eenzaam gaan voelen, maakt dat ongelukkig. Het voelt alsof je niet meer mee kunt of mag doen in de maatschappij, je hebt geen zin meer om naar buiten te gaan. En net als stress, heeft eenzaamheid ook een negatieve invloed op je immuunsysteem, je wordt dus eerder ziek.


Een aantal groepen in de samenleving is wat kwetsbaarder voor gevoelens van eenzaamheid zoals 75-plussers, jongeren, allochtonen en (ex-)mantelzorgers. Ook komt eenzaamheid vaker voor bij mensen met een lager inkomen of mensen zonder baan, dan bij mensen met een hoog inkomen.

In deze challenge is de Gemeente Roosendaal samen met het Bewonersplatform Centrum op zoek gegaan naar ideeën vanuit onze maatschappij om eenzaamheid te verminderen. De challenge heeft zich gefocust op Roosendaal Centrum als pilotlocatie. Karakteristiek voor het Centrum is dat 56% van de inwoners alleenstaand is en er relatief veel etagewoningen staan, namelijk 62%. Meer informatie over het Centrum van Roosendaal kun je vinden in de Wijkatlas: DNA centrum Roosendaal.