Direct naar de inhoud van deze pagina

Heerle

Over Heerle

Heerle is een klein dorp met een hechte gemeenschap. Er is een groot sportveld aanwezig en een eigen buurthuis (De Schalm). Dat buurthuis is samen met onder andere de huisarts gevestigd in de voormalige Gertrudiskerk, een rijksmonument. Er worden nog steeds nieuwe woningen gebouwd, bijvoorbeeld in de Runningstraat.


Dorpshuis De Schalm
Een dorp kan niet zonder dorpshuis. Het is een centraal ontmoetingspunt. Er zijn veel activiteiten; kijk verder op deze pagina. De Schalm coördineert en faciliteert.
Herelsestraat 100, 4726 AH Heerle
Contactpersoon: Cees Luijsterburg.
E info@dorpshuisheerle.nl


Opbouwwerkers van WijZijn Traversegroep
Leonie Ansems, E leonie.ansems@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 58783428
en Lynn van Oers, E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 58812247


Buurtpreventieteams
Er is één buurtpreventieteam actief in Heerle.
E buurtpreventieheerle@outlook.com
F https://www.facebook.com/Buurtpreventie-Heerle-753003071428605/?fref=ts
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk.


Leefbaarheidsgroep Heerle
De Leefbaarheidsgroep heeft als doelstelling het verbeteren van de leefbaarheid van Heerle. Daarnaast heeft de leefbaarheidsgroep een functie als intermediair tussen de verschillende betrokken partijen bij belangrijke zaken die in ons dorp spelen. Tenslotte houdt de Leefbaarheidsgroep zich bezig met het opsporen en in kaart brengen van wensen en behoeften van de bewoners van Heerle.
E leefbaarheidsgroep@heerle.info
W http://www.heerle.info
F http://www.facebook.com/heerle


Activiteiten in Dorpshuis De Schalm

Buurtkamer
De buurtkamer is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan contact of die zomaar willen 'buurten'. De buurtkamer is iedere woensdagochtend open tussen 9.30 – 12.00 uur in buurthuis de Schalm.
T (06) 20926702
E buurtkamerheerle@gmail.com

EHBO vereniging Heerle-Wouw
Op een EHBO-cursus leert u wat moet worden gedaan, maar ook wat moet worden nagelaten, wanneer u in aanraking komt met slachtoffers van een ongeval.
Rozenhof 17
4725AK Wouwse Plantage
T (0165) 379538
E info@ehbo-heerlewouw.nl
W http://www.ehbo-heerlewouw.nl

Gym voor ouderen
Er zijn twee groepen gym voor ouderen. Op dinsdagavond en op donderdagmorgen.
Contactpersoon: Roos van der Meulen, E roosvdmeulen@icloud.com

Harmonie Juliana
Harmonie Juliana bestaat uit twee onderdelen:
• Het jeugdorkest onder leiding van Jan Stroop.
• De harmonie onder leiding van Ko van Driel.
Contact:
Els Oomen: T (0165) 303702
Bep Rommens: T (0165) 304024
E elsoomen@online.nl

Mindbodyoga
Maak kennis met yoga, meditatie, ademhaling en concentratieoefeningen.
Contactpersoon: Alexandra Brouwers.
Meer informatie vindt u op W http://www.mindbodyoga.nl

Muziekclub Heerle
De muziekclub bestaat uit ervaren en beginnende amateurmuzikanten, jong en ouder, die samen muziek maken op verschillende instrumenten. Daarnaast is het mogelijk een workshop ukelele spelen te volgen.
Tijd: donderdagavond van 19-20 uur.
Contactpersoon: Wilfred Wayop.
Tot januari 2017 zijn er geen bijeenkomsten en repetities.

Parkinson Café
iedere eerste donderdag van de maand komen mensen met Parkinson en hun mantelzorgers of familieleden bij elkaar. Er wordt aan de hand van een thema rondom Parkinson met elkaar gesproken.

RK Gemengd Zangkoor H. Gertrudis
Het Gemengd Zangkoor H. Gertrudis verzorgt de zang tijdens de missen in de kerk in Heerle.
Inlichtingen: C. Akkermans, T (0165) 302296

Sint Nicolaascomité Heerle
Het Sint Nicolaascomité Heerle bestaat uit ruim 20 enthousiaste leden en organiseert jaarlijks de intocht van Sint Nicolaas in Heerle.
Inlichtingen: S. de Kok-Joossen, T (0165) 304026
E sncheerle@gmail.com
W http://www.heerle.info/verenigingen-stichtingen/st-nicolaascomite-heerle

Vocaal Ensemble Vivace
Een ensemble bestaande uit 14 dames, die graag zingen. We repeteren elke dinsdagavond in Heerle vanaf 20.00 uur.We hebben jaarlijks een voorjaars- en kerstconcert. Ook treft u ons aan bij het opluisteren van diensten of zomaar ergens in de stad.
Inlichtingen: C. J. M. Heijnen-Dekkers, T (0165) 303466

Volksdansen 55+
Op dinsdagmiddag is er in de Schalm een volksdansgroep.
Contactpersoon: Roos van der Meulen, E roosvdmeulen@icloud.com

Volkstoneel Heerle
Het Volkstoneel is een toneelvereniging in Heerle met 21 leden. Er wordt in principe op maandagavond gerepeteerd, een aantal weken voor de uitvoeringsdatum komt ook de donderdagavond er als repetitieavond bij. Wie graag eerst eens kennis wil maken met de vereniging, mag contact opnemen met Erik Dellevoet: E edellevoet@hotmail.com, T (0165) 302836.

Yoga Studio Bhavana
Yoga Studio Bhavana biedt op geheel eigen wijze onder meer yogalessen, meditatie en klankschaalconcerten, dit alles gegeven vanuit dezelfde basis.
Belangrijke pijlers daarin zijn: acceptatie, tevredenheid, geweldloosheid, vriendelijkheid en overgave. Ons uitgangspunt is steeds weer, dat we de aloude waarde van het boeddhisme in deze tijd tot leven willen brengen. Hiermee creëren wij een ontmoetingsplek voor plezier, balans en verbinding vanuit een integrale visie van gezondheid en welzijn. Door persoonlijke aandacht helpen we mensen op ieder niveau de kwaliteit van hun leven te verbeteren en te leven vanuit het huidige moment.
Bezoek onze website voor actuele informatie over onder andere onze Klankreizen in Heerle:
W http://www.bhavana.nl


Badmintonvereniging Harella
Iedere dinsdagavond van 20.15 – 22.00 uur in sporthal Harella.
Contactpersoon: Anita van Splunter, T (06) 20866324
E henkenanita@home.nl
W http://develop.heerle.info/organisaties/verenigingen/badmintonclub-harella


Boekspot Heerle
Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Boekspot Heerle is te vinden in dorpshuis De Schalm (zie boven).
Openingstijden van de Boekspot: woensdagochtend van 10-12 uur en zaterdagochtend van 10-12 uur.
Contact: E leefbaarheidsgroep@heerle.info


Buurtvereniging de Pan
Deze vereniging was voorheen buurtgericht maar is nu voor heel Heerle en organiseert zo'n 15 activiteiten per jaar zoals fietstochten, wandeltochten, 1x per jaar een barbecue en andere uitjes.
Contactpersoon: dhr. C. Dekkers, T (06) 20709248, E christ.dekkers@nov.com


Dartvereniging Nickelbacks
Captain: Marco Hermans.
T (06) 55861596
E marcohermans38@gmail.com
W http://www.nickelbacks.nl


Dubbel Trubbel Dartvereniging
Dubbel Trubbel heeft drie dartteams, die uitkomen in de Roosendaalse Dart competitie [http://www.rdfdarts.nl]
W https://dtheerle.nl


Garami judovereniging
Garami is een leuke en gezellige judoclub in Heerle. Heb je interesse in judo? Kom dan een keer kijken of meedoen. Iedereen is van harte welkom!
meer info:
F http://www.facebook.com/judovereniging.garami
E info@garami.nl
W http://www.garami.nl


Handbal vereniging Heerle
De sportieve begeleiding gebeurt onder leiding van trainers die een trainerscursus hebben gevolgd bij de NHV en die zelf op een hoog niveau binnen de vereniging hebben gespeeld. Dankzij hun enthousiasme en kennis kunnen de actieve spelers hun sportieve ambities proberen waar te maken.
E info@hvheerle.nl
W http://www.hvheerle.nl


Jeu de boules
Vanaf donderdag 19 mei 2016 kan er elke maandag- en donderdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur in clubverband gespeeld worden op de jeu-de-joulesbanen van Heerle.
De banen zijn verder voor iedereen toegankelijk. Speel een paar keer mee en beslis later of u wel of geen lid wilt worden.
Aanmelden als lid kan bij:
Johan Pellis, T (06) 27522793
Peter Doggen, T (06) 51434736


KBO Heerle
Katholieke Bond Ouderen is een seniorenorganisatie waar leden elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren.
Contactpersoon: P.E.M. Kriesels, T (0165) 302303


Kinder Vakantie Werk (KVW)
In de 5e week van de zomervakantie organiseren wij een week rondom een bepaald thema. De hele week draait om leuke spellen, knutselactiviteiten, excursies en speurtochten voor de basisschoolkinderen van Moerstraten en de omliggende dorpen, dus ook Heerle. Alle kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar mogen aan de activiteiten meedoen. De kinderen mogen vier dagen mee op kamp als ze het afgelopen schooljaar in groep 5 zaten. Ook voor de leeftijdsgroep van brugklas t/m 16 jaar organiseren wij een jongerenkamp, in deze zomerweek.
Inlichtingen: M. Dellevoet, Moerstraten, T (0165) 302836
E kvwheerlemoerstraten@hetdorpmoerstraten.nl
W http://www.hetdorpmoerstraten.nl/index.php/kvw-heerle-moerstraten


KPJ Heerle Moerstraten
KPJ Heerle Moerstraten is een vereniging voor alle jongeren uit de buurt! Er worden het hele jaar door toffe activiteiten georganiseerd met als hoogtepunt natuurlijk het jaarlijkse feestweekend in April. Ook zorgt onze KPJ voor vervoer naar o.a. de schuurfeesten van andere KPJ's. Zo kunnen onze leden er iedere keer weer een leuke avond van maken.
F https://www.facebook.com/KpjHeerleMoerstraten


Stichting Beheer Harella (sport)
De Stichting Beheer Harella exploiteert en beheert sportzaal Harella voor de gemeente Roosendaal.
Onder het beheer valt ook het dagelijkse onderhoud van de sportzaal, kleedruimten, toiletten en overige ruimtes in het gebouw, en het verrichten van kleine reparaties.
Voor de stichting worden veel van deze taken door vrijwilligers uitgevoerd. De stichting kent een beheerder en een klusgroep. Johan Pellis is de beheerder van de sportzaal.
Sportpark Harella
Herelsestraat 102, 4726 AH Heerle
T (0165) 300478
E sportzaalharella@gmail.com
W http://www.hvheerle.nl/stichting-beheer-harella


Stichting Heerl'k
Deze stichting (voorheen de stichting evenementen) verzorgt met veel enthousiasme diverse evenementen in Heerle zoals: activiteiten rondom Koningsdag, de straatspeeldag, Halloween, st. Maarten en Kerst.
F http://www.facebook.com/heerlekkerst
W http://heerlkheerle.nl/


Stichting Kindercarnaval Heerle (SKCH)
Dit is de Carnavalsstichting van Heerle, oftewel Puitelaand genaamd tijdens Carnaval. De naam zegt het eigenlijk al dat deze stichting zich inzet voor diverse carnavalsactiviteiten voor kinderen.
De SKCH heeft een enthousiaste groep van ongeveer 20 vrijwilligers, die zich voor diverse activiteiten inzetten.
Inlichtingen: mw. E. Hartog, T (06) 30413049
E info@puitelaand.info
W http://www.puitelaand.info


Super de Buurt
Super de Buurt is een coöperatie die de dorpssupermarkt bestaansrecht geeft. De supermarkt wordt bemand door vrijwilligers.
Herelsestraat 99
T (0165) 820980
E onzebuurtsuper@gmail.com
F http://www.facebook.com/dorpssuper


Tafeltennisclub Harella
Harella is een recreatieve vereniging voor iedereen (16+) die ervan houdt om wekelijks in een ontspannen en gezellige sfeer een partijtje badminton of tafeltennis te spelen. Beide clubs zijn zelfstandige afdelingen van handbalvereniging HV Heerle.
Elke dinsdagavond van 20.15 uur tot 21.45 uur in Sporthal Harella.
T (06) 20866324
E henkenanita@home.nl
W http://www.hvheerle.nl/tafeltennis


Voetbalvereniging HSC '28
HSC '28 is een Nederlandse amateurvoetbalclub, opgericht in 1928. De club speelt op Sportpark Harella.
Adres: Herelsestraat 104, 4726AH Heerle
T (0165) 302564
Secretariaat: Torenbaan 49, 4726AW Heerle
T (06) 51816334
E info@hsc28.nl
W http://www.hsc28.nl


De Zonnebloem Heerle-Moerstraten
Met 22 vrijwilligers en ongeveer 54 gasten (mensen die thuis worden bezocht), verdeeld over Heerle en Moerstraten, is dit een leuke club die het de gasten zeker naar de zin maakt, in ieder geval 1x per maand als ze een activiteit hebben en soms wekelijks of maandelijks als de gasten bezoek van een vrijwilligster krijgen voor een gezellig kletspraatje.
Inlichtingen: T (0165) 304657
Landelijke website: W https://www.zonnebloem.nl


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 01-05-2019Terug naar pagina topTerug naar top