Direct naar de inhoud van deze pagina

Stedelijke voorzieningen

Hier vindt u per wijk en per dorp informatie over organisaties die met vrijwilligers werken in de gemeente Roosendaal.Sommige organisaties zijn in meer wijken actief. Deze staan op de pagina "Stedelijk" vermeld.

Als u op onze pagina's iets mist of als er iets niet klopt, stuur dan een email naar mijnbuurt@roosendaalvoorelkaar.nl

Wilt u meer weten over een bepaalde organisatie? Bij iedere organisatie hebben we de contactmogelijkheden genoemd!Roosendaalvoorelkaar
Roosendaalvoorelkaar is het vrijwilligersplatform van de gemeente Roosendaal.
Deze website geeft een overzicht van hulpvragen, vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en activiteiten in de gemeente Roosendaal.
Zo zie je snel wie je bij jou in de buurt HAPPY kunt maken of plaats je zelf een oproep.
Op de pagina Mijn Buurt zie je wat er allemaal in jouw buurt georganiseerd wordt aan activiteiten of ondersteuning.
Mis je daar nog wat? Geef het door aan: E mijnbuurt@roosendaalvoorelkaar.nl
Zin in een leuke, vaak gratis, workshop? Kijk op de pagina Leer van elkaar.
Krijg je niet de juiste hulp?
Lukt het niet om passend vrijwilligerswerk of vrijwilligers te vinden via de website?
Zoek je advies over je vrijwilligersbeleid?
Neem dan contact op met het team Roosendaalvoorelkaar of kom langs tijdens onze spreekuren om samen naar een passende oplossing te zoeken.
Wij ondersteunen (toekomstige) vrijwilligers, hulpvragers en organisaties in vrijwilligersland!
Inloopspreekuur:
dinsdag 10-12 uur
donderdag 14-16 uur
Parrotia
Markt 54D, 4701PH Roosendaal
T (06) 57697549
W https://www.roosendaalvoorelkaar.nl
E info@roosendaalvoorelkaar.nl
Tips voor de pagina Mijn Buurt: E mijnbuurt@roosendaalvoorelkaar.nl


Buurtpreventie Roosendaal
Samen met uw buren houdt u een oogje in het zeil en zorgt u voor een veiligere buurt. De buurtpreventisten krijgen een korte opleiding en ze worden door professionals ondersteund.
Er zijn al weer bijna vijftig buurtpreventieteams actief in de gemeente Roosendaal met meer dan 650 vrijwilligers.
Informatie: Coördinator Buurtpreventie Roosendaal: Ad van de Vrede
De thuisbasis van Buurtpreventie Roosendaal is te vinden in de Broedplaats Langdonk, Lindenburg 82, 4707CR Roosendaal.
T (0164) 237056 (algemeen nummer van WijZijn Traversegroep)
E buurtpreventie@wijzijntraversegroep.nl
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/mijn-buurt/ik-wil-een-veilige-buurt
W http://www.buurtpreventieroosendaal.nl


Buurtbemiddeling
Woont u in gemeente Roosendaal of Bergen op Zoom en heeft u overlast van of problemen met de buren? Bent u bijvoorbeeld die harde muziek of het geschreeuw van de buren zat, heeft u last van overhangende takken, rommel of de auto van de buren? WijZijn biedt u met Buurtbemiddeling hulp om zelf de problemen met de buren op te lossen. Deze dienst is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Met buurtbemiddeling kan de communicatie tussen u en de buren op gang gebracht worden en kunnen er afspraken worden gemaakt. In ruim 7 van de 10 gevallen, waarin buurtbemiddeling ondersteunt, komen buren tot een oplossing. U zult merken dat u er veel baat bij heeft.
Informatie: Coördinator buurtbemiddeling, Pascal Vos.
T in Parrotia: 140165 of (06) 5880 8735
E buurtbemiddeling@wijzijntraversegroep.nl
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/mijn-buurt/ik-wil-burenoverlast-oplossen


Brandveilig Leven Roosendaal
Ambassadeurs Brandveilig Leven zijn buurtbewoners die zich op vrijwillige basis samen inzetten voor een brandveilig Roosendaal. Zij brengen hun kennis over op het gebied van brandveiligheid in en om de woning. Dit doen zij op straat, bij mensen thuis of voor groepen. De ambassadeurs krijgen een korte opleiding bij de Brandweer en ze worden door professionals ondersteund.
Informatie:
Coördinator Brandveilig Leven Roosendaal: Eloy Kooymans.
E brandveiligleven@wijzijntraversegroep.nl
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/nieuws/samen-voor-een-brandveilig-roosendaal


Voor Elkaar teams
(Oude naam: STA-teams; STA stond voor: Samen Tegen Armoede en is sinds eind 2007 operationeel.)
WijZijn is de organisatie voor Maatschappelijk Welzijn in West-Brabant. WijZijn helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Wij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden en we stimuleren mensen om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. Dat doen we onder andere met het initiatief Voor Elkaar.
Op dit moment hebben we in de wijken Burgerhout, Centrum, Kalsdonk, Kortendijk, Kroeven, Langdonk en Westrand een team van vrijwilligers en professionals klaar staan om u te ondersteunen bij uw vragen.
Naast een sociaal werker en een maatschappelijk werker bestaat een Voor Elkaar team uit (ervarings)deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers.
Wat kan Voor Elkaar voor u betekenen? De teams staan klaar om samen met u de juiste ondersteuning te vinden als u:
• moeite heeft om rond te komen of financiële vragen heeft
• iets voor een ander wilt betekenen of gewoon mee wilt doen in de buurt
• zich zorgen maakt over iemand
• zelfstandig wilt blijven wonen
• het even niet meer ziet zitten of als u zich alleen voelt
• moeite heeft met lezen of schrijven
• andere vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naartoe.
Wij maken graag een afspraak bij u thuis om samen te zoeken naar de juiste weg naar het antwoord op uw vragen.
Onze vrijwilligers worden professioneel ondersteund en begeleid vanuit WijZijn en ze worden geschoold door ons Vrijwilligerscollege.
Wij werken samen met veel verschillende partners en we hebben een gidsfunctie naar andere maatschappelijke initiatieven. Meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!
• Burgerhout Voor Elkaar, E edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 140 019 60
• Centrum Voor Elkaar, E petra.verbrugge@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 421 141 29
• Kalsdonk Voor Elkaar, E edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 140 019 60
• Kortendijk Voor Elkaar, E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 588 122 47
• Kroeven Voor Elkaar, E branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 390 646 15
• Langdonk Voor Elkaar, E ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 528 989 90
• Westrand Voor Elkaar, E jeannette.lepoeter@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 362 400 51
• Tolberg Voor Elkaar, E arthur.vanoosterhout@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 401 784 44
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/mijn-buurt/u-wilt-iets-doen-voor-de-buurt/voor-elkaar
Voor meer ondersteuning kunt u ook altijd contact opnemen met WegWijs Roosendaal via W http://www.wegwijsroosendaal.nl of T 14 0165


Maatschappelijk werk - spreekuren
Iedereen krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak helpt het als u erover praat met familie of vrienden. Maar het kan ook zijn dat er niemand is met wie u erover kunt praten. In zo'n geval kunt u altijd gebruik maken van de deskundige hulp van het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW).
In feite kunt u bij het AMW terecht met alle soorten vragen over relaties, geld, schulden, wonen, werk, onderwijs, verwerking, gezondheid, en verslaving. Een maatschappelijk werker praat met u en gaat samen met u na hoe u het beste geholpen kunt worden. Het Algemeen Maatschappelijk Werk is volledig onafhankelijk en iedereen kan er zonder voorwaarden of verwijzing terecht.
Locaties:
Gezondheidsplein Kalsdonk, Heilig Hartplein 28, 4702RE Roosendaal
Inloopspreekuur maatschappelijk werk: do van 13.30-15.00 uur.
Wijkhuis De Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal
Inloopspreekuur maatschappelijk werk: ma van 9.00-11.00 uur.
Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal
T (0165) 537296
Inloopspreekuur maatschappelijk werk en wijkteam: di van 10.30-12.00 uur.
Wijkcentrum de Bergspil, Tolbergcentrum 158, 4708HK Roosendaal
Inloopspreekuur: di van 13.30-15.00 uur.
Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal
Inloopspreekuur: do 9.00–11.00 uur
WijZijn Traversegroep
T (0164) 237056 (algemeen nummer)
W http://www.wijzijnroosendaal.nl of W http://www.wegwijsroosendaal.nl


Spreekuren maatschappelijke organisaties
De spreekuren zijn bedoeld voor alle inwoners uit Roosendaal met vragen én ideeën op gebied van wonen, veiligheid, financiën, welzijn, zorg, sport, jeugd en buurtactiviteiten of straatacties.
Tijdens de spreekuren zijn verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig zoals: WijZijn Traverse Groep, wijkagent, wijkzuster/broeder, Alwel (was: AlleeWonen), Sportservice Noord-Brabant, Wegwijs Jeugdhulp, MEE West-Brabant en mantelzorgondersteuning.
De aanwezigheid van de maatschappelijke organisaties kan per wijk verschillend zijn.
Wijkspreekuur Westrand - Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3
Wekelijks op dinsdag 10.30-12.00 uur
Wijkspreekuur Tolberg - Bergspil, Tolbergcentrum 158
Wekelijks op dinsdag 13.30-15.00 uur
Wijktafel Tolberg - Kinderboerderij Minnebeek, Ambrozijnberg 202
Wekelijks op woensdag 10.00-11.30 uur
1e woensdag van de maand 18.30-19.30
Buurtuur Kroeven - De Wieken, Gezellelaan 45
Maandelijks op de 3de maandag van de maand 9.30-10.30 uur
Broedplaats Langdonk - Lindenburg 82
Wekelijks op donderdag 9.00–12.00 uur, 13.00–16.00 uur
Inloopspreekuur Kortendijk - 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191
Iedere donderdag 9.00–11.00 uur
Wijktafel Kalsdonk - Buurtcentrum Kalsdonk, Rector Hellemonsstraat 2a
Maandelijks op de 1e donderdag van de maand 16.00-17.00 uur
Wijktafel Burgerhout - Buurthuis Keijenburg, Keijenburg 70
Maandelijks op de 3de maandag van de maand 16.00-17.00 uur
Centrum Tafel - Parrotia, Markt 54G
Maandelijks op de 3de donderdag van de maand 16.00-17.00 uur


Bureau Sociaal Raadslieden
Hier kunt u terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken. Er is geen afspraak voor nodig, u kunt gewoon binnen lopen.
De hulp is gratis en is vrij toegankelijk voor inwoners van de gemeente Roosendaal. De sociaal raadslieden geven informatie en zij adviseren en bemiddelen bij allerlei juridische en maatschappelijke onderwerpen. Mocht er niet direct een passende oplossing zijn, dan verwijzen zij u door naar een instantie die u verder kan helpen.
In een aantal wijken van Roosendaal wordt eens per week spreekuur gehouden:
Centrum: Wegwijs, Dunantstraat 80, 4701GZ Roosendaal; ma, wo 13.30-15.30 uur
Kalsdonk: Gezondheidsplein Kalsdonk, Heilig Hartplein 38, 4702RE Roosendaal; do 13.30-15.30 uur
Kroeven: Wijkhuis De Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal; ma 9.00-11.30 uur
Westrand: Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal; di 9.00-11.30 uur
Kortendijk: Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal; do 9.00-11.30 uur.
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden


Thuisadministratie ordenen - inloopmiddag
Vindt u het moeilijk om uw eigen administratie bij te houden? Loop dan eens op maandagmiddag binnen bij Gezondheidscentrum De Riete. Wij leren u om zelfstandig uw thuisadministratie op te zetten en bij te houden. Dat geeft overzicht en... een heleboel rust in uw hoofd.
Dit is een initiatief van WijZijn Roosendaal.
Locatie: Gezondheidscentrum De Riete, Gezellelaan 18f, 4707CD Roosendaal (wijk: Kroeven).
Inloopspreekuur: maandagmiddag van 13.30 - 15.30 uur.
W http://www.wijzijnroosendaal.nl


Buurthuis
Een buurthuis is een plaats waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen samen met elkaar activiteiten ondernemen of gewoon een praatje maken. In veel buurthuizen zijn enkele andere non-profit organisaties aanwezig. Meestal zijn die actief in het gebied van zorg, welzijn, werk of educatie.
Per wijk is de invulling verschillend. Ook de algemene naam verschilt. In de ene wijk heet het buurthuis een buurtcentrum, elders een dorpshuis, een wijkbedrijf of nog weer anders.
Kijk voor de contactgegevens op de pagina van de wijk of het dorp in kwestie.


Bewonersplatform of dorpsraad
Als u als wijkbewoner problemen of ideeën heeft over de leefbaarheid in uw wijk of dorp, bent u van harte welkom dat met uw lokale bewonersplatform of dorpsraad te bespreken.
De bewonersplatforms en dorpsraden zijn stichtingen, die een convenant met de gemeente hebben gesloten.
De Gemeente subsidieert de platforms door middel van vouchers. Die kunnen worden besteed aan projecten en activiteiten in de wijk.
Een bewonersplatform of dorpsraad is een communicatieorgaan naar de bevolking toe en een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente.
Uiteraard mag iedereen ook individueel 'zaken' doen met de gemeente.
Een platform werkt nauw samen met diverse netwerkpartners, zoals politie (wijkagenten), Alwel (was: AlleeWonen), het lokale buurthuis, winkeliersvereniging, bewonersplatforms uit andere wijken/dorpen en andere belangenorganisaties.
Kijk op de pagina van uw wijk of dorp voor de contactgegevens van uw bewonersplatform of dorpsraad.


Politie
Uw wijkagent is voor een belangrijk deel van zijn tijd werkzaam in de wijk. Hij is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de politie.
De wijkagent is bereikbaar via het algemeen nummer T 0900-8844
Whatsapp: (06) 12207006 (Politie Zeeland West-Brabant)
Politiebureau: Nieuwstraat 6, 4701HS (in het centrum).


Wijkzuster
De wijkzuster is het aanspreekpunt op het gebied van zorg en welzijn in uw wijk. U kunt met alle vragen over welzijn, zorg en wonen bij haar terecht. Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken? Of maakt u zich zorgen over iemand anders? De wijkzuster kijkt samen met u welke ondersteuning het meest geschikt is en schakelt de juiste instantie in. Dat kan hulp van de thuiszorg zijn, maar ze kijkt ook verder. Bijvoorbeeld naar hoe uw buren, familie, vrijwilligers of welzijnswerkers in uw omgeving een handje kunnen helpen. Als spil in de wijk kent de wijkzuster uw woonomgeving, lokale zorgaanbieders en welzijnsvoorzieningen.
De wijkzuster werkt vanuit de coöperatie Wijkzuster West-Brabant. Zij is in dienst van een van de coöperatiepartners DAT, Stichting Elisabeth, Surplus, TanteLouise of TWB Thuiszorg met Aandacht. Desondanks heeft zij een onafhankelijke rol. Zij kan dus ook, op verzoek van de klant, andere zorgaanbieders inschakelen.
Wilt u meer weten over de wijkzuster of een afspraak maken? Neem dan contact op via E info@wijkzustergroep.nl of via het algemene telefoonnummer van de wijkzusters in de gemeente Roosendaal: T (0165) 546 613


AlleeWonen → Alwel
De naam van deze woningcorporatie is per 16 april 2018 gewijzigd van AlleeWonen in Alwel.
T (088) 255 2000
E info@alwel.nl
W https://www.alwel.nl


Access
Access is een stichting die zich inzet voor jongeren in Roosendaal. Dit doen we door het organiseren van feesten, het organiseren van bijeenkomsten om meiden te empoweren, huiswerkbegeleiding, DJ en lichtcursussen en persoonlijke coaching van jongeren in hun leven van alledag, maar ook kunnen jongeren kennismaken met het christelijk geloof.
Access is een vrijwilligersorganisatie met begeleiding door een beroepskracht.
Speelgoedbank Heppie
De speelgoedbank is bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar uit gezinnen die onder en rond de armoedegrens leven. Daarnaast mogen zwangere vrouwen al vóór de geboorte twee keer langskomen om wat leuke spulletjes voor de baby uit te zoeken.
Boekwinkel Pelgrim
Naast boeken en bijbels worden er ook dvd's, cd's, kaarten en cadeauartikelen verkocht.
Zie ook: F http://www.facebook.com/pelgrimroosendaal
Locatie van Access, Heppie, Pelgrim:
Sint Josephstraat 14a, 4702CW Roosendaal (wijk Burgerhout).
T (0165) 708995
W http://www.accessroosendaal.nl


AIC: Autisme Informatie Centrum Roosendaal
Van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Regio Noord-Brabant.
Noord-Brabant heeft 8 Autisme Informatiecentra. Daar staan onze vrijwilligers klaar om mensen met autisme en hun naasten de nodige ondersteuning te bieden. Hier kan iedereen terecht voor informatie over autisme, voor contact met lotgenoten en themabijeenkomsten.
Contact NVA: formulier op website.
AIC Roosendaal: E aic-roosendaal@nva-nb.nl
W nva-nb.nl
Gevestigd in het gebouw van MEE West-Brabant, Langdonk 1, 4707TG Roosendaal


Alzheimer café
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Elke maand kunnen bezoekers in alle openheid met elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. De bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen
Locatie: Centrum voor wonen en zorg De Brink, Melis Stokelaan 5 (wijk: Kroeven)
T (033) 3032502 (algemeen)
T Alzheimer telefoon (0800) 5088 (vragen over dementie en mantelzorg)
E info@alzheimer-nederland.nl
W http://www.alzheimer-nederland.nl


Cultuurnetwerk Roosendaal
De nieuwe Roosendaalse cultuurnota is ontwikkeld door een procesgroep, bestaande uit twee PleinGroepen met Roosendalers die affiniteit hebben met kunst en cultuur. De procesgroep is de motor van Cultuurnetwerk Roosendaal. Zij stimuleert zoveel mogelijk mensen om deel uit te maken van het cultuurnetwerk en vanuit samen-handelen de cultuur in Roosendaal vorm te geven. Tijdens het 90-dagentraject in 2017 zetten de PleinGroepers samen met een grote groep vrijwilligers zich in voor het ontwikkelen van de prototypes.
Projectleider Kunst en Cultuur: Allies Swinnen.
T (06) 140 38 174
E contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl
W cultuurnetwerkroosendaal.nl
F facebook.com/cultuurnetwerkroosendaal
t @CNWRoosendaal
I instagram.com/cultuurnwroosendaal
V vimeo.com/cultuurnetwerkroosendaal


Dak- en thuislozenzorg
Onze Crisisopvang is bedoeld voor mensen die door een crisis tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Eerst kunt u tot rust komen, daarna maakt u samen met uw begeleider een toekomstplan om uw problemen aan te pakken.
Woonbegeleiding: onze woonbegeleiders ondersteunen mensen die zelfstandig wonen, maar daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken, omdat ze anders dakloos (dreigen te) worden. U kunt ook woonbegeleiding krijgen als u eerst dakloos bent geweest en daarna weer naar een eigen woning verhuist.
Crisisopvang en Woonbegeleiding zijn beschikbaar voor de inwoners van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.
Meer informatie?
Mail het Aanmeldteam: E dak-enthuislozenzorg@wijzijntraversegroep.nl of bel ons algemene telefoonnummer T (0164) 237 056.
Na de aanmelding krijgt u eerst een gesprek met het Aanmeldteam. Een verwijsbriefje is niet nodig: het Aanmeldteam bekijkt of u in aanmerking komt voor crisisopvang respectievelijk woonbegeleiding.
W http://www.wijzijntraversegroep.nl/maatschappelijke-opvang/dag-en-nachtopvang
Voor Roosendaal: W http://www.wijzijnroosendaal.nl/maatschappelijke-opvang


Digipunt
Vrijwilligers staan voor u klaar om te ondersteunen bij digitale vragen zoals bijvoorbeeld het invullen van een digitaal formulier. Deze dienstverlening is gratis.
Het Digipunt is in Parrotia iedere maandagmiddag en dinsdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur geopend.
Vanaf 23 maart 2018 is het Digipunt ook iedere vrijdagochtend aanwezig van 9.30 tot 11.30 uur in Woonzorgcentrum Sint Elisabeth.
Locaties:
• Parrotia, Markt 54G, 4701PH Roosendaal, maandag en dinsdag van 13.30-16.00 uur
T (06) 39267943
• Woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Wouwseweg 21, 4703BL Roosendaal, vrijdag van 9.30-11.30 uur
Contactpersoon: Branca Versteeg, T (06) 39064615, E branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl


Dynamic Tennis
Dynamic tennis is een attractieve racketsport voor senioren, voor dames en heren en het combineert elementen van tafeltennis, lawntennis en badminton in een nieuwe, dynamische sport.
Dinsdag 10.00-11.00 uur, Metsjpoint, De Stok 12, 4703SZ Roosendaal
Contact: Mandy Buijs, T (06) 26792826, E m.buijs@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal


ERSA: Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs
De ERSA is een hobbyclub gericht op beeldtaal in de ruimste zin van het woord. Het kennisniveau is verschillend; sommige leden specialiseren zich op onderdelen. Dit maakt kennisoverdracht mogelijk. Ook leden met de meest eenvoudige apparatuur kunnen zich bij ERSA uitleven. Allen zijn van harte welkom in ons clubhome in Roosendaal. De vaste clubavond is op dinsdag.
Secretaris: Hans Lips, T (0165) 521211, E ersaroosendaal@gmail.com
W http://www.ersaroosendaal.nl
Locatie: Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, 4707ZH Roosendaal (wijk: Langdonk)


Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal
Eind september 2017 is de Diaconale Stad Roosendaal toegetreden tot de Sant'Egidiobeweging en heeft de naam dienovereenkomstig gewijzigd.
De Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal heeft onder meer een Maatjesproject. Dit project werkt vanuit een christelijke inspiratie. Iedereen is welkom. Uitgangspunt is een bezoek van een vast maatje een keer per 14 dagen. Maandelijks wordt een ontmoetingsavond georganiseerd, waar maatje en cliënt welkom zijn.
Contact: Mieke Stroop, T (06) 12516206, E Miekestroop60@gmail.com
Andere projecten zijn: huiswerkbegeleiding, taalondersteuning en een speel- en leerhuis. Zie voor het Speel-Leerhuis de beschrijving van School van Vrede op de pagina van de wijk Westrand.
Contact: Cas van Beek, T (06) 41774355
Gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal, kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand (Paterskerk), Kade 23, 4703GA Roosendaal (wijk: Westrand, tegen het centrum aan)
E info@dediaconalestad.nl
W http://www.dediaconalestad.nl


Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale
Op bijna iedere eerste zaterdag van de maand is er open huis in het Heemhuis.
Op dinsdagen (buiten de vakantieperiodes) van 13.30 tot 16.00 uur is er een activiteitenmiddag. Er zijn dan leden van verschillende werkgroepen aanwezig.
Locatie: Cultuurhuis Bovendonk, Bovendonk 111, 4707ZH Roosendaal (wijk: Langdonk)
T (0165) 327001
W http://hettaalhuisroosendaal.nl


Humanitas West-Brabant West
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met meer dan 80 afdelingen over het hele land verspreid. In Roosendaal is de afdeling West-Brabant West actief voor alle inwoners in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
De activiteiten van de afdeling West-Brabant West zijn: Maatjes, Taalmaatjes, Rouw en Verlies, Thuisadministratie, Gezinsondersteuning, Jongeren Maatjes en Get A Grip (voor jongeren met financiële problemen).
De activiteit Rouw en Verlies bestaat onder andere uit de onderdelen Rouwcafé, Rouwwandelen in Visdonk, Inloopmomenten en interessante lezingen.
Adres: Humanitas West-Brabant West, Badhuisstraat 18, 4703BH Roosendaal (Centrum).
E wbw@humanitas.nl
T (0165) 599936
W https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west/


Inloophuis De Rose-Linde
Het Inloophuis is een veilige ontmoetingsplaats voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, en hun naasten. U kunt bij ons terecht voor laagdrempelige ondersteuning in de vorm van tijd en aandacht, informatie en advies, lotgenotencontacten en maandelijks terugkerende activiteiten zoals wandelen, meditatie, mandala's, koken, handwerken en meer. Kijk op de website of op Facebook.
Langdonk 5, 4707TG Roosendaal
T (0165) 751276, T (06) 23296161
E inloophuisderoselinde@gmail.com
W http://www.inloophuisderoselinde.nl
F http://www.facebook.com/inloophuisderoselinde
Openingstijden: ma, di, wo, do 9-12 uur en 13.00-16.30 uur.
vr 9-12 uur.


Stichting Jeugdcultuurfonds
Het ontwikkelen van je creativiteit, het ontdekken van je binnenwereld en passie, kortom: het laten zien wie je bent en wat er in je leeft, is goed voor het zelfvertrouwen en concentratievermogen en vergroot de kansen later goed mee te kunnen doen in de samenleving.
De stichting ziet graag dat ook kinderen (van 4-18 jaar) uit gezinnen waar weinig geld is lessen op kunst en cultuurgebied kunnen volgen.
Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs, professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft.
Intermediairs in Roosendaal zijn Leergeld Roosendaal, de Stichting Paul en de Stichting Zinnia (zie op deze pagina).
Jeugdcultuurfonds Nederland zit in Amsterdam.
Er is ook een coördinator voor Brabant: Peter Overeem, E brabant@jeugdcultuurfonds.nl, T (06) 15408383 en T (013) 5904383
U kunt als ouder/verzorger alleen een aanvraag indienen via Leergeld Roosendaal, Stichting Paul of Stichting Zinnia.
W https://www.jeugdcultuurfonds.nl


KinderVakantieWerk Roosendaal
Wij zijn een stichting en we organiseren leuke activiteiten, elk jaar in de zomervakantie, 10 dagen lang, voor jongeren in de leeftijd van 5-13 jaar. Wij organiseren sinds 2015 ook extra activiteiten, zoals een Halloweentocht, Sinterklaasmiddag, Kerstmarkt, Paasmiddag, Buitenspeeldagen en meer.
Locatie in 2016: EGR de Levensschool, Benedendonk 1, 4707TZ (wijk Langdonk).
E info@kvw-roosendaal.nl
W http://kvw-roosendaal.nl
F https://www.facebook.com/pages/KVW-Roosendaal/320831731354136
t https://twitter.com/KVW_Roosendaal


Klik en Tik
Klik en Tik is een initiatief van de Bibliotheek VANnU. Iedereen die moeite heeft met internetten, kan zich aanmelden voor een cursus die bestaat uit zes onderdelen: het internet op, websites bekijken, zoeken met een zoekmachine, invullen en aanvragen, emailen, downloaden.
De cursus is gratis, maar u moet zich wel eerst opgeven.
Tijd en locatie: dinsdagochtend van 10:30 tot 12:00 uur.
Bibliotheek VANnU, Markt 54a. 4701PH Roosendaal
Opgeven of meer informatie: Dominique Vissers, T (0165) 552080, E d.vissers@bibliotheekvannu.nl


Stichting De Kringloper
Binnen alle geledingen van het kringloopbedrijf kom je vrijwilligers tegen. De een werkt graag in de winkel, de ander in het magazijn, een derde is graag met onderhoudswerkzaamheden bezig en weer een ander repareert graag eletronica. Maar ook aan de telefoon of op de administratie kom je vrijwilligers tegen. Eigenlijk kun je stellen, dat de vrijwilliger natuurlijk zelf in belangrijke mate aangeeft waar zijn of haar interesse naar uitgaat, maar dat stichting De Kringloper graag gebruik maakt van de ervaring en de expertise, het vakmanschap, de deskundigheid van de vrijwilliger.
Voor vragen en ondersteuning kunt u contact opnemen met afdeling personeelszaken.
T (0165) 521188
E vrijwilliger@kringloper.nl
Algemeen emailadres: E info@kringloper.nl
Vestiging Roosendaal: Kringloopwarenhuis Simple, Borchwerf 35C, 4704RG Roosendaal
W http://www.kringloper.nl/vrijwilligers/


Leergeld Roosendaal
Stichting Leergeld Roosendaal is een vrijwilligersorganisatie die schoolgaande kinderen ondersteunt in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit zogenoemde minima-gezinnen in Roosendaal. Dit om te voorkomen dat deze kinderen ten gevolge van armoede thuis, uitgesloten worden van het sociaal-maatschappelijke leven op en rond de school.
T (0165) 399150 (ma. en wo. tussen 10 en 13 uur)
E leergeld.rsd@kpnmail.nl
W http://www.leergeld.nl/roosendaal/


Mantelzorgsteunpunt Roosendaal
Ondersteuning voor alle mantelzorgers in Roosendaal, jong en oud.
Het Mantelzorgsteunpunt Roosendaal sluit iedere eerste donderdag van de maand aan bij Het ZorgPunt in De Brink, tussen 10:00 en 11:00 uur.
Melis Stokelaan 5 (wijk: Kroeven)
Zie voor informatie over het ZorgPunt op de pagina van de wijk Kroeven.
Elke maandagmiddag is er een inloop spreekuur op locatie Bovendonk, tussen 13:30 en 16:30 uur.
Bovendonk 29 (wijk: Langdonk)
T (088) 557 48 90
E info@mantelzorgroosendaal.nl
W http://www.mantelzorgroosendaal.nl
http://www.groenhuysen.nl/Over-ons/Mantelzorg


NAH Club (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Ontmoetingsactiviteit voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Iedere maandag- en woensdagmiddag in de Onze Lieve Vrouwe Kerk.
Locatie: Kade 23.
Contact: Toon Willemse, E nahclub@live.nl, T (06) 43091545


Stichting de Noodbank
Noodhulp voor mensen met weinig geld in de vorm van spullen.
(Redactie: de Noodbank lijkt niet meer actief te zijn.)


Stichting Paul
Stichting Paul is een Roosendaals initiatief, dat zich ten doel heeft gesteld om alle kinderen (van 4-18 jaar) in de gemeente Roosendaal te kunnen laten sporten.
Ouders/verzorgers kunnen via de website een aanvraag indienen voor contributie bij een goedgekeurde sportvereniging of voor sportkleding. Lees vooral de Veelgestelde vragen op de website.
Correspondentie: Postbus 17, 4700 AA Roosendaal
E info@stichtingpaul.nl
W http://stichtingpaul.nl


Rechtswinkel Zuidwest-Nederland
Rechtswinkel Zuidwest-Nederland is iedere zaterdag van 12–14 uur aanwezig in de centrale bibliotheek van Roosendaal (Markt 54a, 4701PH Roosendaal) om al uw juridische vragen in behandeling te nemen. Tijdens dit spreekuur kunt u zonder afspraak en geheel vrijblijvend bij ons terecht voor gratis juridisch advies.
Ons team bestaat uit rechtenstudenten, voornamelijk van Tilburg University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast bestaat ons team uit enkele reeds afgestudeerden waaronder onze beschermheer mr. F. van der Ven, oud-rechter en oud-advocaat. Samen zorgen wij er op vrijwillige basis voor dat rechtszoekenden worden voorzien van juridisch advies.
Rechtsgebieden: Arbeidsrecht, Staats- en bestuursrecht, Personen- en familierecht, Consumentenrecht, Huurrecht, Burenrecht, Strafrecht.
E contact@rechtswinkel-zwn.nl
W http://www.rechtswinkel-zwn.nl/
F https://www.facebook.com/RoosendaalJuridisch/
t https://twitter.com/RJuridisch
L https://www.linkedin.com/company/3347293?trk=tyah&trkInfo=tas%A3roosendaal%20juridisch


RoGeP
RoGeP is een vrijwilligersorganisatie die op 23 november 1982 op initiatief van de gemeenteraad van Roosendaal is opgericht.
De doelstelling van RoGeP is:
• Zorgen dat mensen met een beperking zich zelfstandig kunnen begeven in de gemeente Roosendaal.
• Het geven van voorlichting aan de 7 e en 8e jaars leerlingen van de basisscholen om zo begrip te creëren voor mensen met een beperking.
• Het geven van adviezen en het ondersteunen van initiatieven voor mensen met een beperking.
• Het adviseren van bedrijven om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te optimaliseren.
• Toezien dat het VN-verdrag voor de mensen met een beperking wordt toegepast.
• Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Raad voor het Sociale Domein als het gaat om de doelgroep.
Contactgegevens:
Secretariaat RoGeP
Toussaintlaan 34
4707 NB Roosendaal
T 0165-571352
E info@rogep.nl
W www.rogep.nl


Rolstoelcentrale en Zorgpark Roosendaal
De Stichting Rolstoelcentrale Roosendaal bestaat ruim 35 jaar en is een non-profit organisatie die geheel draait op vrijwilligers en die tot doel heeft om mensen met een vraag rondom mobiliteit te helpen. Veelal betreft het hier mensen met een tijdelijke of gehele beperking.
Van oudsher verzorgt de Rolstoelcentrale de vraag naar tijdelijke hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen. Sinds 2015 verzorgt de Rolstoelcentrale ook de uitleen van loophulpmiddelen voor de leden van de Kruisvereniging Noord-Brabant. Deze loophulpmiddelen zitten niet meer in het ziektekostenpakket en zouden anders gehuurd of gekocht moeten worden. Loophulpmiddelen zijn rollators, elleboogkrukken, looprekken en wandelstokken.
Adres: Parklaan 79, 4702 XB Roosendaal (wijk Kalsdonk)
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur.
T (0165) 560300 (rolstoelcentrale)
E info@rolstoelcentrale.nl
Uitleenadministratie Kruisvereniging Noord-Brabant bij de Rolstoelcentrale Roosendaal:
T (0165) 329707 (uitleenadministratie)
E admin@rolstoelcentrale.nl
W http://www.rolstoelcentrale.nl/
F https://www.facebook.com/Zorgpark-Roosendaal-166512870147749/


Room to Move
Room to Move is een ruimte waar ouderen kunnen bewegen op allerlei manieren met behulp van verschillende innovatieve bewegingsapparaten. Ook als u bewegingsbeperkingen heeft. Een fysiotherapeut of studenten van het Kellebeek College kunnen begeleiding geven.
Room to Move is ook een ruimte om elkaar te ontmoeten.
De kosten zijn gering: € 2 per keer inclusief koffie of thee.
Locatie: Kellebeek College, begane grond.
Oostelijke Havendijk 1, 4704AD Roosendaal
T (0165) 590813
E KCZorgboulevard@myworkz.nl
W http://www.zorgboulevardroosendaal.nl
Verdere informatie:
Kees van Loenhout
T (06) 10584585
E k.vanloenhout@rocwb.nl


SAHR (Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal)
Hulporganisatie op het gebied van informatie en advies, vervoer (rijden en begeleiden), tuintjes onderhouden en kleine klusjes in en om het huis, sociale ondersteuning (gezelschap, wandelen, boodschappen)
Bezoekadres: Markt 54m, Roosendaal (Centrum)
T (0165) 533111
E info@sahrroosendaal.nl
W http://www.sahrroosendaal.nl


Scouting
• Scouting Baden-Powell Roosendaal. Zie Langdonk
• Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal. Zie Westrand
• Scouting Prinses Irene. Zie Kortendijk
• Luchtscouts "Seppe" Roosendaal. Zie Langdonk
• Scouting St. Jan. Zie Langdonk
• Scouting Wouw. Zie Wouw


SDW
SDW staat voor: Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant.
SDW is er voor:
• kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand
• en/of hun netwerk met een (latente) ondersteuningsvraag
▪ of met onaanvaardbare risico's.
SDW regelt voor hen in samenspraak met de cliënt en zijn netwerk ondersteuning, begeleiding en behandeling. Tevens kan SDW zorgen voor een beschermende en activerende leefomgeving.
Mogelijkheden van vrijwilligerswerk bij SDW zijn de volgende:
• Het begeleiden van een van de vrijetijdsactiviteiten, bijvoorbeeld koken met cliënten, danspartner, scheidsrechter bij biljarten en meer. Eenmalig, wekelijks of maandelijks.
• Begeleiden bij creatieve activiteiten of samen een rondje fietsen.
• Groepsactiviteiten op dagbestedings- of woonlocaties: ondersteuning van cliënten bij hun werk, hobby of bij een uitstapje.
• 1-op-1 begeleiding (maatje).
• Begeleiding bij groepsreizen van reisbureau Kompasreizen.
• Het doen van allerhande onderhoudsklusjes op een locatie.
Maak vrijblijvend een afspraak:
Joke Priem of Riet Snepvangers, E informelezorg@sdwzorg.nl
T (088) 259 3000
Bovendonk 9, 4707ZH Roosendaal
E (algemeen) info@sdwzorg.nl
W http://www.sdw.nl
F https://www.facebook.com/SDWzorg


Staopvoordeminima
Staopvoordeminima is een non-profit organisatie die zich richt op mensen die te maken hebben met armoede en in het bijzonder kinderen met een beperking. Er kunnen spullen worden afgegeven. Deze spullen worden verdeeld over de mensen die het nodig hebben. Mensen kunnen zie hiervoor aanmelden via de Facebook pagina. Ook worden er activiteiten georganiseerd rond onder andere Kerst, Carnaval en Pasen.
Contact: Carla Green, T (06) 44913408
E staopvoordeminima@gmail.com
F https://www.facebook.com/staopvoordeminima
W http://www.staopvoordeminima.nl


Het Taalhuis
Stichting Het Taalhuis, een vrijwilligersorganisatie te Roosendaal, heeft als doel het op informele wijze Nederlandse taalles geven aan vrouwen die om welke reden dan ook (budgettair, leercapaciteit, gezinssituatie) niet kunnen deelnemen aan het reguliere taalonderwijs.
Op maandag- en woensdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Een les kost € 2.
Er is een speelkamer (begeleid) voor kinderen t/m 4 jaar.
Bij Het Taalhuis wordt ook fietsles gegeven. Op woensdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.
U krijgt theorieles en op het schoolplein kunt u leren fietsen, met begeleiding.
Een les kost € 2. U dient WA-verzekerd te zijn om aan de fietsles mee te mogen doen.
Locatie: Cultuurhuis Bovendonk, 1e etage, Bovendonk 111, 4707ZH Roosendaal (wijk: Langdonk)
T (06) 24343614 (bereikbaar: maandag- en woensdagochtend van 9-12 uur)
E hettaalhuis@hotmail.com
W http://hettaalhuisroosendaal.nl


Traffic Controll
De Stichting Traffic Controll is opgericht in februari 2017 en is ontstaan uit RG Traffic Controll.
Wij zijn een organisatie met evenementen- en beroepsverkeersregelaars, die zich richten op verkeersbegeleidende taken tijdens evenementen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld parkeerbegeleiding, verwijzen van personen naar de juiste locatie, afsluiten van wegen rondom een evenement, enzovoorts, zodat alles in goede banen wordt geleid.
Parkeer- en verkeerbegeleiding: Door onze ruime ervaring in de praktijk kunnen wij u ook advies geven hoe en op welke manier kruisingen en wegen het beste kunnen worden afgezet.
Traffic Controll beschikt tevens over gediplomeerde EHBO-ers en BHV-ers en over een complete calamiteitendienst.
Al onze vrijwilligers volgen een interne opleiding tot verkeersregelaar. Een extra onderdeel van de cursus is het omgaan maar vooral het de-escaleren van agressie.
Stichting Traffic Controll
Martel 3, 4724GD Wouw
E info@traffic-controll.nl
T (06) 53343229 of (06) 22297622
W https://www.traffic-controll.nl/
F https://www.facebook.com/Stichting.Traffic.Controll


Unie Van Vrijwilligers Roosendaal (UVV)
De Unie Van Vrijwilligers is per 1 februari 2018 opgeheven.
De Unie Van Vrijwilligers was een grote groep vrijwilligers die actief waren rond de zorg in instellingen in Roosendaal: het Bravis Ziekenhuis, Bibliotheek VANnU, Stichting Groenhuysen, Sanquin Bloedvoorziening en Thuiszorg West-Brabant.
Het vrijwilligerswerk blijft gewoon doorgaan, maar nu onder de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.


Vluchtelingenwerk
Regio: West- en Oost-Brabant en Bommelerwaard.
Locatie: Meidoornlaan 4, 4702AZ Roosendaal (wijk Burgerhout).
E roosendaal@vluchtelingenwerk-wobb.nl
T (0165) 558803
W http://www.vluchtelingenwerk.nl/wobb


Voedselbank
Mensen – autochtoon, allochtoon, jongeren en ouderen – die om welke reden dan ook kortere of langere tijd in financiële problemen zitten en die na betaling van vaste lasten te weinig geld overhouden voor goede voeding, kunnen een beroep doen op voedselbank Goed Ontmoet. De Voedselbank zamelt bij producenten en distributeurs van levensmiddelen de producten in die om een of andere reden niet verkocht kunnen worden, maar die kwalitatief nog 100% goed zijn. De ingezamelde producten worden wekelijks verdeeld onder gezinnen, die aan de door de Voedselbank geformuleerde criteria (zie onze website) voldoen. Voedselbank Goed Ontmoet wordt in stand gehouden door vrijwilligers.
Locatie: Pius X gebouw, Edisonstraat 55, 4702 Roosendaal (wijk Kalsdonk)
Persoonlijke aanmelding kan op woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur.
Op woensdag van 13.00 tot 14.30 kunt u uw voedselpakket ophalen.
Iedere woensdag tussen 10.00-15.00 uur is de Voedselbank telefonisch bereikbaar: T (06) 11268239
E info@goedontmoet.com
W http://www.goedontmoet.com


Voetbal 4 - 7 jaar
Voetbalactiviteit voor jongens en meisjes van 4 tot 7 jaar. Tijdens de activiteit wordt er kennis gemaakt met de beginselen van de voetbalsport.
Woensdag 13.00-14.00 uur, Gymzaal Flaviadonk (Langdonk), 4707VV Roosendaal
Contact: Reinald Boeren, T (06) 11604121, E r.boeren@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal


VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een activiteit van de WijZijn Traversegroep in Roosendaal en Bergen op Zoom.
De VoorleesExpress helpt autochtone en allochtone gezinnen om de taalontwikkeling van hun kinderen (van twee tot en met acht jaar) te stimuleren. Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen, boekjes en verhalen. De ouders krijgen een voorbeeld hoe zij hun kinderen zelf kunnen helpen bij de taalontwikkeling.
Contact: Caroline van den Akker, WijZijn Traversegroep.
T (0164) 237056 (algemeen nummer)
E roosendaal@voorleesexpress.nl
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/opvoeden-en-opgroeien/voorleesexpress
W http://www.voorleesexpress.nl


Walking Football
Sportservice Noord-Brabant (SSNB) organiseert in samenwerking met voetbalvereniging DVO'60: Walking-Football, de nieuwe trendsport in Roosendaal! Onder leiding van voetbaltrainer Reinald Boeren van SSNB krijgen de 55+ deelnemers voor een klein bedrag een leuke training met achteraf een bakje koffie of thee.
Woensdag 10.00-11.00 uur, Sportpark Hulsdonk DVO'60, Sportstraat 17, 4708AP Roosendaal
Contact: Reinald Boeren, T (06) 11604121, E r.boeren@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal


Wonen+
Diensten uitgevoerd door vrijwilligers die u helpen bij de dagelijkse dingen.
Wonen+ is een project van WijZijn Roosendaal en biedt verschillende diensten aan om u zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Dit kunnen bijvoorbeeld klusjes zijn waar u hulp bij nodig heeft of ondersteuning bij het doen van de boodschappen. Maar ook als u ondersteuning nodig heeft bij uw administratie of als u het gewoon fijn vindt om samen met iemand een activiteit te ondernemen kunt u terecht bij Wonen+.
Wilt u gebruik maken van de diensten van Wonen+ of bent u enthousiast geworden om als vrijwilliger aan de slag te gaan, neem dan contact op met het team van Wonen+.
T (06) 38772526 maandag- tot en met donderdagochtend van 9 - 12 uur.
T 140165, het telefoonnummer van Wegwijs.
Inloopspreekuur:
Parrotia, Markt 54G, 4701PH Roosendaal, dinsdag en donderdag van 9-12 uur.
E wonenplus@wijzijntraversegroep.nl
W http://www.wijzijntraversegroep.nl/wonen/wonen+


Zaalvoetbal Langdonk
Zaalvoetbalactiviteit voor jongeren 13+ in de gymzaal aan de Flaviadonk.
Donderdag 20.30-21.30 uur, Gymzaal Flaviadonk (Langdonk), 4707VV Roosendaal
Contact: Reinald Boeren, T (06) 11604121, E r.boeren@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal


Stichting Zinnia
Stichting Zinnia is een non-profit organisatie met als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners, in de Gemeente Roosendaal, die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting Zinnia doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties.
Zinnia is tevens tussenpersoon voor het Jeugdfonds Cultuur en tussenpersoon voor de Stichting Jarige Job.
E info@stichtingzinnia.nl
W http://www.stichtingzinnia.nl


WijZijn Roosendaal, onderdeel van de Traversegroep
WijZijn Traverse Groep is een dynamische organisatie voor maatschappelijk welzijn. Werkzaam in 6 gemeenten in West-Brabant en Tholen. WijZijn wil er zijn voor alle inwoners binnen een gemeente, ongeacht leeftijd, achtergrond of beperking. WijZijn ondersteunt mensen om oplossingen te vinden voor hun problemen en (weer) zelfredzaam te worden op het gebied van financiën, relaties, gezondheid, wonen, (rouw)verwerking enzovoort. We stimuleren mensen ook om zelf actief te worden en iets voor elkaar te betekenen, in de vorm van burenhulp, buurtactiviteiten of vrijwilligerswerk.
Onze overtuiging is dat ieder mens ooit hulp nodig kan hebben, maar ook dat ieder mens kan meedoen en bijdragen aan de samenleving. Binnen onze organisatie zijn o.a circa 600 vrijwilligers actief.
Hoofdkantoor:
WijZijn Traverse Groep
Postbus 674
4600AR Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 5
4611AP Bergen op Zoom
Kijk voor de andere locaties in het werkgebied op de website.
T (0164) 23 70 56
E info@wijzijntraversegroep.nl
W http://www.wijzijntraversegroep.nl/
F https://www.facebook.com/WijZijnTraverseGroep
t https://twitter.com/wijzijntraverse
L https://nl.linkedin.com/company/wijzijntraversegroep


WijZijn Roosendaal - Parrotia
Met ingang van 25 april 2018 zijn de vrijwilligersprojecten van WijZijn Roosendaal te vinden op onze nieuwe locatie:
Parrotia, Markt 54G, 4701PH Roosendaal.
Onze telefoonnummers blijven ongewijzigd.
Roosendaalvoorelkaar: T (06) 57697549
Wonen+: T (06) 38772526
Digipunt: T (06) 39267943
Vrijwilligerscollege: T (06) 39267945
Voorleesexpres: T (06) 36248741
Buurtbemiddeling: T (06) 58808735
Brandpreventie: T (0164) 237056


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24-10-2019
Terug naar pagina topTerug naar top