Direct naar de inhoud van deze pagina

Vrijwilligersbeleid

Leiding geven aan vrijwilligers is meer dan vrijwilligers aanstellen, de taken verdelen en zorgen dat alle werkzaamheden verricht worden. Wil je een vrijwilliger langer bij de organisatie betrekken? Dan wordt de vraag relevant wat een vrijwilliger leuk vindt aan uw organisatie en ook de vraag waarom hij dat werk langere tijd zou willen blijven doen. (zie ook meer informatie onder het kopje 'werven en binden')

Je verdiepen in vrijwilligerszaken betekent inzicht krijgen in de betekenis van vrijwilligers voor je instelling en in wat je vrijwilligers te bieden hebt. Met een goed vrijwilligersbeleid heb je inzicht in wat organisatie en vrijwilligers voor elkaar kunnen betekenen. Zo'n beleid maakt het mogelijk dat de vrijwilligers binnen je organisatie tot hun recht komen en hun eigen doelen kunnen nastreven en tegelijkertijd de doelstellingen van de organisatie realiseren. Vrijwilligersbeleid is in principe personeelsbeleid voor vrijwilligers, waarmee je: zaken regelt, voorwaarden stelt, afspraken en in te zetten middelen vastlegt; duidelijkheid geeft binnen de organisatie over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt; onduidelijkheid, wrijving, conflicten, ongelijke behandeling tussen vrijwilligers voorkomt.

Vrijwilligersbeleid geeft duidelijkheid aan vrijwilligers, maar óók aan beroepskrachten, over hoe er met vrijwilligers wordt gewerkt in je organisatie.

Een aantal voorbeelden voor het opstellen van vrijwilligersbeleid vind je op de volgende sites:

https://vrijwilligerswerk.nl/sites/default/files/overig/borging.pdf

http://www.pep-ebook.nl/