Direct naar de inhoud van deze pagina

Werven en binden

Werven en binden

Het werven van vrijwilligers is belangrijk, het binden evenzeer. Om ook in de toekomst op voldoende vrijwilligers te kunnen rekenen is het van belang om stil te staan bij de wijze waarop vrijwilligers behouden kunnen worden. Dat kan door te weten wat er leeft bij vrijwilligers, door goede begeleiding en waardering én door in te spelen op hun motivatie en aandacht te hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Inspelen op de motivatie

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen. De één wil sociale contacten opdoen, de ander wil ervaring opdoen, kennis inzetten, zich oriënteren op een ander werkveld, enz. Het is belangrijk dat je weet met welke motivatie een vrijwilliger bij je organisatie komt. Als je gericht in kan spelen op de motivatie van de vrijwilliger, zul je deze (langer) voor je weten te boeien, binden en behouden. Hieronder staan de zes belangrijkste motieven beschreven:

 • Carrièregerichte motieven
  Vrijwilligerswerk biedt kansen om ervaringen, vaardigheden en contacten op te doen die de (toekomstige) carrière op de betaalde arbeidsmarkt bevorderen.
 • Normatieve motieven
  Vrijwilligerswerk is een manier waarop mensen de voor hen belangrijke normen en waarden kunnen uitdragen.
 • Sociale motieven
  Vrijwilligerswerk kan bestaande sociale contacten verdiepen of versterken en biedt een kans om in activiteiten mee te doen die een belangrijke betekenis hebben voor anderen.
 • Leermotieven
  Leren is één van de meest genoemde motivaties om vrijwilligerswerk te doen. Vrijwilligers ontwikkelen kwaliteiten, kennis en vaardigheden (competenties) die zowel voor hun persoonlijke ontwikkeling als op de arbeidsmarkt van grote waarde kunnen zijn.
 • Kwaliteitsmotieven
  Vrijwilligerswerk biedt kansen voor persoonlijke groei en een verhoogde levenskwaliteit.
 • Beschermingsmotieven
  Vrijwilligerswerk kan een veilige omgeving bieden om negatieve omstandigheden, ervaringen of gevoelens te ontlopen of te verminderen.

Voor een vrijwilliger met sociale motieven is het belangrijk om in teamverband te kunnen werken of in ieder geval regelmatig de andere vrijwilligers te zien bij een werkoverleg of een uitje. Voor een vrijwilliger met leermotieven, die ervaring op wil doen, is het juist belangrijk om een taak te hebben waarin hij/zij zich kan ontwikkelen. Daarnaast is het voor deze vrijwilliger vaak belangrijk om door te kunnen groeien, nieuwe werkzaamheden op te kunnen pakken. Het herkennen en erkennen van de motivaties is stap één, het actief er op inspelen is stap twee.