Direct naar de inhoud van deze pagina

Kroeven

Over Kroeven

Nadat de Westrand vrijwel was volgebouwd, begon men eind jaren zestig ten zuiden van de rondweg (nu A58) te bouwen, voor het eerst in de Kroeven. In de Kroeven vinden we uiteenlopende typen woningen, van sociale huurwoningen tot fraaie villa's. Er is een klein winkelcentrum aanwezig en een buurthuis (De Wieken) dat voor twee wijken was bedoeld (Kroeven en Langdonk). De naam "De Wieken" slaat op de nabijgelegen molen De Hoop. Verder treffen we er een gezondheidscentrum aan (De Riete), enkele grote speelvelden (achter de Wieken en aan het begin van de Pootlaan), enkele verzorgingscentra en andere voorzieningen voor senioren.Buurthuis
Wijkhuis De Wieken
Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal
T (0165) 853 555
E info@dewiekenroosendaal.nl
W http://www.dewiekenroosendaal.nl
F http://www.facebook.com/dewiekenroosendaal.nl
Kijk voor algemene informatie over buurthuizen op de pagina Stedelijk.


Inloopspreekuur Kroeven
Wekelijks is er een spreekuur op maandag in De Wieken tussen 9 en 11 uur.
Er zijn verschillende organisaties aanwezig zoals: Alwel, Politie, WMO, Wegwijs, MEE West-Brabant, WijZijn Traversegroep, Jeugdprofessionals, Wijkzuster, Sportservice enzovoorts. De aanwezigheid van organisaties is wisselend.
Bewoners kunnen hier onder andere.voor de onderstaande vragen terecht:
• hulpvragen
• opvoeden en opgroeien
• zelfstandig thuis wonen en leven
• actief blijven en meedoen
• vrijwilligerswerk
• geldzorgen of schulden
Locatie: Wijkhuis De Wieken, Gezellelaan 45


Kroeven Voor Elkaar
Onze deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om u te helpen als u:
• vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen, financiën etc.
• zich zorgen maakt over iemand
• uw talent wilt inzetten in de wijk
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit.
Wij maken graag een afspraak met u om bij u thuis langs te komen en samen oplossingen te vinden voor uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt.
E kroevenvoorelkaar@gmail.com
T Branca Versteeg (06) 39064615
Zie ook onze pagina Stedelijk onder "Voor Elkaar teams".


Bureau Sociaal Raadslieden
Wekelijks houden de medewerkers van Bureau Sociaal Raadslieden (WijZijn Roosendaal) een inloopspreekuur. Iedereen kan hier terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Locatie: Gezondheidscentrum De Riete, Gezellelaan 18f, 4707CD Roosendaal
Spreekuur: ma 9.00-11.30 uur
Algemene contactgegevens:
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden


Buurtpreventieteams
Er zijn buurtpreventieteams in Kroeven Noord-Oost, Kroeven Zuid, Landjuweel, het Schrijverskwartier, en rond de Wildenborch.
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk.


Facebook Kroeven
Met verschillende bewoners en partijen werken we aan de mooie wijk Kroeven. De samenwerkende partijen zijn onder meer WijZijn Roosendaal (opbouwwerk en maatschappelijk werk), de wijkagent, en de wijkchef van de gemeente.
Meer informatie op onze Facebook pagina:
F https://www.facebook.com/Kroeven/


Alwel (was: AlleeWonen)
Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties zoals Gemeente, WijZijn, politie, jongerenwerk, wijkhuis De Wieken, Buurtpreventie, Sportservice Noord-Brabant en diverse hulporganisaties onder de naam Kroeven voor Elkaar.
Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in de Kroeven.
Wij stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen.
Heeft u een leuk idee voor de Kroeven of wilt u een zorg met ons delen? U kunt medewerkers van Alwel elke maandagochtend vanaf 9 uur vinden in wijkhuis De Wieken of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling, Ilse Nooijens.
E I.Nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F http://www.facebook.com/Kroeven/


Beheergroep Hondenspeelplaats
HSP Kroeven is een Hondenspeelplaats. Dit is een omheinde losloopplek waar honden naar hartenlust kunnen rennen en dollen zonder dat andere mensen daar last van hebben.
Locatie: hoek Willem Dreesweg en Passenberg.
E hspkroeven@gmail.com


Beweegpunt Kroeven
Zin in een stukje wandelen, fietsen of gymnastiek? Of denkt u al langer na om te gaan bewegen, maar weet u niet goed welke activiteit bij u past? Bij het Beweegpunt Kroeven is alles mogelijk!
Met het beweegpunt kunt u langer gezond en fit blijven en komt u in contact met andere senioren na afloop bij de koffie.
Elke dinsdag van 14-16 uur in het Wijkbedrijf de Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal.
Contact: Mandy Buijs, T (06) 26792826, E m.buijs@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Groenhuysen - Wijkactiviteiten Kroeven
Bij Groenhuysen worden in verschillende locaties activiteiten georganiseerd waar ook de buurtbewoners van harte welkom zijn. Speciaal voor 55-plussers bieden wij verschillende soorten activiteiten.
Locaties: De Brink en De Wildenborch in de wijk Kroeven in Roosendaal.
De Brink: Melis Stokelaan 5
De Wildenborch: Wildenborch 135
T (0165) 531688
E jdkroon@groenhuysen.nl
W http://www.groenhuysen.nl/Overdag-bij-ons/Activiteiten-Kroeven


Groenhuysen - Zorgpunt De Brink/Moerweide
Heeft u vragen over uw gehoor en mantelzorg? Dan bent u van harte welkom tijdens het spreekuur in het zorgpunt bij centrum voor Wonen & Zorg De Brink.
Iedere eerste donderdag van de maand tussen 10 en 11 uur zijn er mensen van verschillende organisaties aanwezig aan wie u uw vragen kunt stellen.
U kunt op afspraak ook terecht voor voeten, ogen en vragen over medicijnen.
Melis Stokelaan 5
T (0165) 531688
E jdkroon@groenhuysen.nl


Jeu de boulesvereniging Van Lenneplaan
Contact: Theo Notenboom, T (0165) 534224, E theonotenboom@home.nl


Kindervakantiebuurtsportweek
Sportactiviteiten voor kinderen. Organisatie en ondersteuning: Sportservice Noord-Brabant.
Contact: Hakim Bouazzati, T (06) 41904107, E H.Bouazzati@ssnb.nl


Koersbalgroep Wildenborch
Contact: Heleen Nagtegaal (Groenhuysen), E hnagtegaal@groenhuysen.nl


Koffie-activiteit Kroevenflats e.o.
Bewoners van de Kroevenflats gaan iedere laatste dinsdag van de maand koffie drinken in de Wildenborch. Contact: Hans Reuvers (Alwel), T (0165) 562253, E H.Reuvers@alwel.nl


Koffiemiddag De Wieken
Alle bewoners zijn welkom voor een praatje. Vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden of door te verwijzen naar de juiste organisatie.
Iedere dinsdag van 13.30-14.30 uur.
Locatie: De Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal
Contact: Branca Versteeg (WijZijn Roosendaal), T (06) 39064615, E branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl


Kookinitiatief
Iedere vierde woensdag van de maand gezamenlijk eten voor alle bewoners. Kosten €5 voor een driegangenmenu. U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger.
Locatie: Mytylschool Paviljoen, Gezellelaan 13. Het begint om 16.30 uur.
Informatie en aanmelden:
Marty Bouquet, T (06) 48081738, E marty.bouquet@gmail.com


KroevenKrant
Dit is een wijkkrant die drie keer per jaar uitkomt en die door de bewoners zelf wordt opgesteld.
Iedereen mag kopij aanleveren.
Contact: Branca Versteeg (WijZijn Roosendaal)
T (06) 39064615
E kroevenkrant@gmail.com


Odensehuis Roosendaal
Het Zorgelooshuys mag zich nu een Odensehuis noemen. Dit is een inloophuis voor mensen met (beginnende) geheugenproblemen en hun mantelzorgers of hun naasten.
Gezellelaan 45 (wijkbedrijf De Wieken)
E zorgelooshuys@zorgeloosleven.nl
W https://www.zorgeloosleven.nl/odensehuis-roosendaal
F https://www.facebook.com/zorgelooshuys


Seniorenkoor Zanglust
Gezelligheidskoor voor senioren.
Moeder Godskerk - President Kennedylaan 73 - 4707AW
Contactpersoon: Mevr. W. Dartee, T (0165) 541417, E wdartee@kpnmail.com


Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid
Het Seniorenpastoraat Roosendaal-Zuid wil graag een antwoord bieden op de behoefte aan sociale contacten, betekenisvolle participatie en zingeving bij senioren die voelen dat ze kwetsbaarder worden en het risico lopen te vereenzamen. Met het oog daarop ontwikkelt het seniorenpastoraat allerlei activiteiten, zoals:
• Individuele huisbezoeken
• Gespreks-ontmoetingsmiddagen rond een bepaald thema
• Activiteiten in samenwerking met diverse netwerken rondom mensen met dementie
• Activiteiten in samenwerking met het Mantelzorgsteunpunt op het terrein van mantelzorg en zingeving.
Contact: Petra Versnel
Kantoor: President Kennedylaan 73, 4707AW Roosendaal
T (0165) 54 71 58
E senioren-zuid@sint-norbertusparochie.nl
W https://sint-norbertusparochie.nl/index.php/senioren-zuid/project-seniorenpastoraat-roosendaal-zuid


Sport en spel Kroeven
Sport en spel activiteiten in en rondom wijkhuis de Wieken.
Dinsdag 16.00-17.00 uur, Wijkbedrijf de Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal
Contact: Hakim Bouazzati, T (06) 41904107, E h.bouazzati@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Tennisvereniging Roosendaal
Het tennispark is gevestigd op de locatie President Kennedylaan 1a.
T (0165) 533258
E info@tvroosendaal.nl
W http://www.tvroosendaal.nl


Vrouwensport Kroeven
Bent u een vrouw en heeft u een hekel aan gemengd sporten? Wilt u met alleen maar vrouwen en op uw niveau sporten? Wilt u lekker dansen, acrobatiek of aerobics doen? Kom dan naar het vrouwensport Kroeven.
Maandag 9.30-10.30 uur, Wijkbedrijf de Wieken, Gezellelaan 45, 4707CC Roosendaal
Contact: dhr. Flor van Ham, T (06) 81142317, E f.v.ham@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Wandelactiviteit
Wekelijks op vrijdag verzamelen bij de wieken om 09.00 uur.
Contact: Familie Manniën, T (0165) 504727, E hcamannien@ziggo.nl


Het WerkAtelier
Het WerkAtelier is er voor iedereen die wil werken aan een samenleving waarin meer mensen zichzelf en anderen willen helpen. Thema's: het terugdringen van armoede, werkloosheid, zorgbehoefte en eenzaamheid.
Doelstellingen van Het WerkAtelier:
• Bewoners met elkaar in contact brengen.
• Een zinvolle dagstructuur aanbieden.
• Aan de hand van de eigen ontwikkeling toeleiden naar dagbesteding, vrijwilligerswerk, Thuiszorgbegeleiding, betaald werk, actief zijn in de wijk enzovoorts.
• Netwerk met ondernemers opzetten, vergroten en onderhouden.
• Ondernemers enthousiasmeren om samenwerkingsafspraken te maken over vrijwilligerswerk en/of betaald werk.
Het WerkAtelier is ingericht als een woonkamer.
Nieuwe locatie: Lindenburg 87, 4707CR Roosendaal.
Projectleiders:
Conny van Overveld, T (06) 412 636 35, E c.vanoverveld@het-werkatelier.nl
Annette Verburgt, T (06) 412 636 40, E a.verburgt@het-werkatelier.nl
Openingstijden:
Maandag: 13.30–16.30 uur
Dinsdag: 9.00–12.00 uur
Woensdag: 9.00–12.00 en 13.30–16.30 uur
Vrijdag: 9.00–12.00 uur
U kunt gewoon zonder afspraak binnen lopen!


Zorgelooshuys
Zie Odensehuis Roosendaal.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 12-06-2019


Terug naar pagina topTerug naar top