Direct naar de inhoud van deze pagina

Westrand

Over Westrand

De Westrand is een naoorlogse multiculturele wijk. Het oudste gedeelte ligt in het zuidoosten - dat is het gebied tussen Boulevard Antverpia en de Wouwseweg. De wijk heeft onder andere een goed voorzien winkelcentrum, een buurthuis (Huis van de Westrand) en twee kerken (de "paterskerk" en de kruiskerk). Er wordt veel vrijwilligerswerk uitgevoerd in de Westrand en de betrokkenheid van de bewoners bij het openbaar groen is behoorlijk groot. In het uiterste westen van de wijk vinden we het recreatiegebied De Stok en het winkel-outletcentrum Rosada. Elders in de wijk treffen we een grote speeltuin aan en een molen (de Twee Gebroeders).


Buurthuis: Huis van de Westrand
Wijkgebouw met diverse activiteiten voor en door bewoners.
Denk daarbij aan: kaarten, bingo, schaken, kidsclub (School van Vrede ), schilderclub, Franse les.
Voor meer informatie :
Sint Lucasplein 3, 4703 HX Roosendaal
T (0165) 537296
E beheer@huisvandewestrand.nl
W www.huisvandewestrand.nl
F https://www.facebook.com/Huis-van-de-Westrand-224254614414861/?fref=ts


Bewonersplatform
Zie voor een algemene beschrijving op de pagina Stedelijk.
E bewonersplatformwestrand@gmail.com


Buurtpreventieteams
Er zijn drie buurtpreventieteams actief in de wijk: Westrand 01, Westrand Noord West en Westrand Zuid West.
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk.


Spreekuren maatschappelijke organisaties
De spreekuren zijn bedoeld voor alle inwoners uit Roosendaal met vragen én ideeën op gebied van wonen, veiligheid, financiën, welzijn, zorg, sport, jeugd en buurtactiviteiten of straatacties.
Tijdens de spreekuren zijn verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig zoals: WijZijn Traverse Groep, wijkagent, wijkzuster/broeder, Alwel (was: AlleeWonen), Sportservice Noord-Brabant, Wegwijs Jeugdhulp, MEE West-Brabant en mantelzorgondersteuning.
De aanwezigheid van de maatschappelijke organisaties kan per wijk verschillend zijn.
Wijkspreekuur Westrand - Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3
Wekelijks op dinsdag 10.30-12.00 uur
• In Woonzorgcentrum St. Elisabeth Roosendaal, Restaurant 't Trefpunt, Wouwseweg 21
Wekelijks op vrijdag 10.30-11.30 uur
E Mirjam.mulders@wijzijntraversegroep.nl


Bureau Sociaal Raadslieden
Wekelijks houden de medewerkers van Bureau Sociaal Raadslieden (WijZijn Roosendaal) een inloopspreekuur. Iedereen kan hier terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Locatie: Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal
Spreekuur: di 9.00-11.30 uur
Algemene contactgegevens:
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden


Facebookpagina Westrand Netwerk
Facebookpagina met actualiteiten uit en over de wijk Westrand.
F https://www.facebook.com/Westrandnetwerk/


Abbeyfield
Dagbesteding Abbeyfield
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30–16.30 uur kunt u bij ons terecht voor verschillende activiteiten zoals, bewegen op muziek, knutselen, een kaartje leggen, maar ook voor een gezellig praatje en een bakje koffie; waar u maar behoefte aan heeft! Deze inloop is gratis en zo ook de koffie/thee. Voor eventuele materiaalkosten vragen wij een kostendekkende bijdrage.
Inloophuys Abbeyfield / GGZWNB
Op dinsdagmiddag kunt van 13.30-16.30 uur vrij binnenlopen voor uw eenvoudige of complexe vragen over geestelijke gezondheidszorg. U bent ook welkom als u zich zorgen maakt over iemand. Wij bieden allereerst een luisterend oor!
Locatie Abbeyfield: Sint Theresiastraat 23C, 4703AK Roosendaal.
Algemene contactgegvens:
Groenhuysen
T (088) 55 740 00
E klantbureau@groenhuysen.nl
W http://www.groenhuysen.nl/Wonen-met-zorg/Abbeyfieldhuys


Boekspot
In samenwerking met Bibliotheek VANnU is er sinds eind mei 2016 in het Huis van de Westrand een Boekspot geopend. De Boekspot in het Huis van de Westrand is de tweede in Roosendaal. De andere boekspot bevindt zich in het gebouw van St. Elisabeth (Wouwseweg 21).
Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Kranten en tijdschriften zijn ook aanwezig.
Iedere werkdag van 8.30 tot 17.00 uur.


Buurttuintjes
Moestuintjes in de openbare ruimte die bewoners zelf kunnen bijhouden.
Locaties:
• Gerard ter Borchstraat vóór de flat, contactpersoon E w.vanoorschot@alwel.nl (Wilma van Oorschot, coördinator wijkontwikkeling)
• Huis van de Westrand. Sint Lucasplein 3, contact E beheer@huisvandewestrand.nl


Fiksclub
Eén keer per maand op een zaterdag helpen vrijwilligers bij het repareren van huishoudelijke apparaten en computers. Hiermee krijgen deze spullen vaak een tweede leven en dat is weer goed voor het milieu. We zoeken hiervoor ook nog vrijwilligers!
De Fiksclub is een activiteit van Transition Town Roosendaal.
Locatie: Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, T (0165) 537296
Inlichtingen: Sjaak Adriaanse, T (0165) 546 557, E sjaakadriaanse@ziggo.nl
W http://fiksclub.nl of W http://www.ttroosendaal.nl/activiteiten/fiksclub


HSP (HondenSpeelPlaats) Westrand
Dit is een omheinde losloopplek waar honden naar hartenlust kunnen rennen en dollen zonder dat andere mensen daar last van hebben.
Locatie: Gerard ter Borchstraat, achter de Kameleon.


Koersbal
Het doel van het spel is om de afgeplatte ballen zo dicht mogelijk bij het witte balletje (de jack) te spelen. Kom gerust een keer kijken op maandagmiddag tussen 13 en 17 om te zien of het iets voor u zou kunnen zijn.
Contactpersoon is mevrouw Van Osta. U kunt haar bereiken op maandag in het Huis van de Westrand of telefonisch: T (0165) 537267


Kwiekroute
Deze beweegroute is met name bedoeld voor ouderen en hij is twee keer 1,2 km lang. Onderweg krijg je verschillende kwieke oefeningen om uit te voeren, zoals knieheffen, slalommen en balanceren.
Iedereen kan op elk gewenst moment zelfstandig of met een groep de bewegwijzerde wandel- en beweegtocht lopen. De route is ook toegankelijk voor mensen die minder mobiel zijn. Startplaats route: St. Elisabeth (Wouwseweg 21) of het Huis van de Westrand (Sint Lucasplein 3).


NAH Club (Niet Aangeboren Hersenletsel)
Ontmoetingsactiviteit voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Iedere maandag- en woensdagmiddag in de Onze Lieve Vrouwe Kerk.
Locatie: Kade 23.
Contact: Toon Willemse, E nahclub@live.nl, T (06) 43091545


Ouderengym
Voor dames van 60-85 jaar.
De lessen zijn met gezellige muziek en de oefeningen zijn bedoeld om u fit en lenig te houden.
De lessen zijn op dinsdag van 10.15- 11.00 uur.
Daarna drinken de dames samen een kop koffie of thee.
U bent van harte welkom en u mag 2 keer gratis meedoen om te ervaren of het iets voor u is.
De kosten zijn 12 euro per maand. Meldt u aan in het Huis van de Westrand.


Samenleven
Laagdrempelige ontmoetingsplek voor jong en oud voor een leuk contact, een praatje met een kopje koffie. Iedere donderdag van 13.30-16.30 uur in het Huis van de Westrand.
Daarnaast zijn er ook (maatjes)contactavonden.
Contactpersoon: Wilma Stevens, E w.stevens@ggzwnb.nl, T (06) 28150070


Schoolsportvereniging De Appel
Dit is een gezamenlijk project van KPO Basisschool De Appel en Sportservice Noord-Brabant. Het doel is zowel onder als ná schooltijd een breed aanbod aan bewegingsonderwijs te bieden aan de kinderen uit de wijk Westrand. Het is voor de kinderen uit de wijk Westrand (dus niet alleen kinderen van De Appel) mogelijk om lid te worden.
Inlichtingen:
Van Goghlaan 9a
T (0165) 571676
W http://www.deappelkpo.nl
E directie@deappelkpo.nl


School van Vrede
Was: Speel-Leerhuis van de Diaconale Stad Roosendaal. De Diaconale Stad Roosendaal is in september 2017 toegetreden tot de Sant'Egidiobeweging en heeft om die reden de naam gewijzigd.
De School van Vrede is in Roosendaal West gestart met huiswerkbegeleiding voor kinderen van groep 8 en van de brugklas. Elke dinsdag van 15.00-17.30 uur komen daar ongeveer zeven kinderen naar toe om hulp te krijgen bij bijvoorbeeld rekenen of gewoon om op een rustige plaats hun huiswerk te maken. Zij betalen hiervoor € 5 per maand.
De School van Vrede biedt ook taalondersteuning aan kinderen en ouders van groep 3.
Voor verdere informatie zie de website:
W https://sint-norbertusparochie.nl/santegidio/


Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal
Scouting Fridtjof Nansen biedt leuke en spannende activiteiten, waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Laat je uitdagen en ontdek Scouting Fridtjof Nansen Roosendaal! Kom drie keer vrijblijvend kijken en meedoen. Al vanaf 5 jaar.
Clubgebouw "De Fram".
Boulevard Antverpia 9b, 4703AV Roosendaal
T (06) 18061177
E info@scoutingfn.nl
W https://www.scoutingfn.nl


Social Club
Ontmoetingsactiviteit voor wijkbewoners, iedere vrijdag om 13 uur in het Huis van de Westrand.
Contact: Linda de Vink, E socialclubroosendaal@gmail.com


Soos onder ons
De soos is elke dinsdagmorgen van 9-12 uur in de Kruiskerk (Sint Lucasplein 1).
Contactpersoon: mevr. C. van den Berg, T (0165) 544525. Sint Lucasplein, Roosendaal
E soos@pgrkruiskerk.nl
F http://www.pgrkruiskerk.nl/index.php/ontmoeten/ouderenactiviteiten


Taalpunt Westrand
Bij het Taalpunt kan men terecht met iedere vraag over taal (lezen, schrijven, spreken, rekenen en digitale vaardigheden), men kan er informatie krijgen over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Het taalpunt is er voor laaggeletterden - allochtoon en autochtoon – maar ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er bijvoorbeeld terecht voor onderwijskundig advies of voor geschikt lesmateriaal voor hun cursisten.
Locatie: iedere vrijdag van 9-11 uur, Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal
Contact: Marij Rokx, T (0165) 341789, E m.rokx@bibliotheekvannu.nl


Vrouwensport Westrand
Bent u een vrouw en heeft u een hekel aan gemengd sporten? Wilt u met alleen maar vrouwen en op uw niveau sporten? Wilt u lekker dansen, acrobatiek of aerobics doen? Kom dan naar het vrouwensport Westrand.
Dinsdag 13.30-14.30 uur, Huis van de Westrand, Sint Lucasplein 3, 4703HX Roosendaal
Contact: dhr. Flor van Ham, T (06) 81142317, E f.v.ham@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Westrand voor Elkaar
Onze deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om u te helpen als u:
• vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen, financiën etc.
• zich zorgen maakt over iemand
• uw talent wilt inzetten in de wijk
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit.
Wij maken graag een afspraak met u om bij u thuis langs te komen en samen oplossingen te vinden voor uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt.
Contact: Mirjam Mulders, maatschappelijk werker, E mirjam.mulders@wijzijntraversegroep.nl
Zie ook onze pagina Stedelijk onder "Voor Elkaar teams".


Wijklunch
Maandelijkse lunch in het Huis van de Westrand, gericht op ontmoeting en op mensen met een kleine portemonnee (er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd).
Contact: Mieke Stroop, E miekestroop60@gmail.com, T (06) 12516206


Sint Elisabeth
Woonzorgcentrum Sint Elisabeth heeft tal van verenigingen waar iedereen uit Roosendaal kan aansluiten.
Hieronder staat een overzicht van alle verenigingen waaraan u kunt deelnemen. Voor vragen of aanmeldingen kunt u terecht bij:
Patricia Adriaansen, consulent welzijn, bereikbaar via het algemene telefoonnummer: T (0165) 592400
Locatie: Wouwseweg 21, 4703BL Roosendaal
W http://www.elisabethroosendaal.nl

Restaurant 't Trefpunt
Iedereen is hier van harte welkom voor een warme maaltijd 's middags of een broodmaaltijd 's avonds. Het beste kunt u even van tevoren aanmelden. De prijs is heel redelijk; betalen alleen met PIN.
Ook als u gewoon even de deur uit wilt of behoefte heeft aan een praatje, kunt u bij ons binnenlopen.
Restaurant 't Trefpunt is alle dagen van de week geopend van 10.00-19.30 uur.
Warme maaltijd: 12.00-13.30 uur en 17.30-19.00 uur.
Avondmaaltijd (brood): 17.00-18.15 uur.

Sint Elisabeth - activiteiten
Iedereen mag deelnemen aan de activiteiten. Als u meer informatie wenst, kunt u op de website kijken, contact opnemen met team welzijn of gewoon een keertje binnenlopen. De kosten bedragen doorgaans € 2 en dat is inclusief een kopje koffie of thee. Alleen voor optredens betaalt u € 5, de gymgroepen kosten € 2.50 en de bridge is op basis van genuttigde consumpties. In 't Trefpunt kun u alleen pinnen.

Biljarten
Op maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag wordt er gespeeld in clubverband. Locatie: 't Trefpunt.

Braintraining
BrainTrainerPlus stimuleert het denkvermogen en het geheugen van ouderen. U kunt op maandagmiddag of dinsdagochtend aan de braintrainer werken. Locatie: 't Trefpunt.

Bridge
Iedere disndagmiddag. Locatie: 't Trefpunt.

Gymgroepen
Gedurende de week zijn verschillende gymgroepen actief. U kunt zicht opgeven bij de afdeling fysiotherapie. Locatie: fysiotherapieruimte.

Schilderen
Schilderen op de dinsdagmiddag. We maken ook gebruik van kleurboeken voor volwassenen. Locatie: 't Atelier.

Koersbal
In de even weken op dinsdagochtend en in de oneven weken op woensdagochtend. Locatie: Vide van De Laantjes.

Optredens
Sint Elisabeth staat bekend om haar uitgebreide aanbod van optredens, waar altijd veel bewoners en bezoekers op af komen. De optredens variëren van zangers, koren, orkesten, dansgroepen tot fanfares. Kijk op de website onder agenda voor het actuele programma. Locatie: 't Trefpunt.

Soosmiddag
Op maandagmiddag samen gezellig een spelletje doen. Locatie: 't Trefpunt.

Spelmiddag
Iedere vrijdagmiddag samen gezellig een spelletje doen. We hebben een ruim aanbod van diverse spelmaterialen. Locatie: begane grond van de Strijpe.

Klassiek uurtje
Eenmaal per maand komt de gepassioneerde vrijwilliger Rob van Woerkom een uurtje klassieke muziek verzorgen. Locatie: 't Palet.

Handwerken
Er worden diverse technieken gebruikt om telkens weer iets moois te maken. Locatie: 't Atelier.

Mannenclub
Een gezellige middag als mannen onder elkaar. Locatie: 't Palet.

Wijkspreekuur Westrand
Voor iedereen in de Westrand die vragen heeft over zorg, welzijn en inkomen.
Wekelijks op vrijdag 10.30-11.30 uur. Locatie: Restaurant 't Trefpunt.

Digipunt
Vanaf 23 maart 2018 is het Digipunt ook in Woonzorgcentrum Sint Elisabeth te vinden!
Vrijwilligers staan voor u klaar om te ondersteunen bij digitale vragen zoals bijvoorbeeld het invullen van een digitaal formulier. Deze dienstverlening is gratis.
Het Digipunt is iedere vrijdagochtend aanwezig van 9.30 tot 11.30 uur.
Contactpersoon: Branca Versteeg, T (06) 39064615, E branca.versteeg@wijzijntraversegroep.nl


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 09-08-2019Terug naar pagina topTerug naar top