Direct naar de inhoud van deze pagina

Burgerhout

Over Burgerhout

Wat de gemeente Roosendaal onder "Burgerhout" verstaat, omvat eigenlijk vier verschillende delen. De oudste delen zijn de Sint Joseph en de Keijenburg buurten, die de feitelijke Burgerhout vormen, met een eigen kerk, de Sint Josephkerk. De Fatimawijk had een eigen kerk. Beide kerkgebouwen bestaan overigens nog. Bij de Fatimawijk hoort ook het Villapark. De sociale cohesie in met name de Sint Josephbuurt, de Keijenburg en de Fatimawijk is behoorlijk groot. De wijk heeft verspreide winkels en tal van andere voorzieningen, waaronder een buurthuis ("Keijenburg"), verscheidene scholen en een speeltuintje. Ook de Fatimawijk heeft een eigen buurthuis (het Fatimahuis).


Buurthuis Keijenburg
Het Buurthuis is er voor de wijkbewoners en voor vele verenigingen uit Roosendaal en omgeving.
Locatie: Keijenburg 70, 4702 CG Roosendaal.
Beheerder: Mevr. Anne-Belle Jongmans
T (0165) 535439
E buurthuis.keijenburg@home.nl
W http://www.buurthuiskeijenburg.nl


Fatimahuis
Wijkhuis waar veel activiteiten plaatsvinden.
Locatie: Doctor Schaepmanlaan 92, 4702 GZ Roosendaal
Contact: Jac Bakx, T (0165) 535613, E bakx0061@planet.nl
De activiteiten waarbij inloop mogelijk is:
Maandag:
13-14 uur - Meer Bewegen voor Ouderen
14.30-16.30 uur - Line Dance
14-16.30 uur - Biljarten
19-22.30 uur - Rikken (competitie)
Dinsdag:
10-11.30 uur - Zolderklepclub (dames nemen het wereldnieuws door, borduren, enz.)
19.30-21.30 uur - Aquarelschilderen
19.30-21.30 uur - Penseeltje
Woensdag:
9-10 uur - Meer Bewegen voor Ouderen
10.30-11.30 uur - Meer Bewegen voor Ouderen
13.30-16.30 uur - Rikken en Jokeren
19.30-23 uur - Theater Reflex
Donderdag:
20-22 uur - Bingo (eens per 2 weken)
Vrijdag:
9.30-11.30 uur - Bloemschikken
9-12 uur - Biljarten
Zondag:
13.45-16 uur - Bingo
Wilt u gebruik maken van het buurthuis om een activiteit plaats te laten vinden of om deel te nemen aan een activiteit, neem dan contact op met de beheerder.
Hij is te bereiken via zijn mailadres: E bakx0061@planet.nl


Burgerhout Voor Elkaar
Onze deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om u te helpen als u:
• vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen, financiën etc.
• zich zorgen maakt over iemand• uw talent wilt inzetten in de wijk
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit.
Wij maken graag een afspraak met u om bij u thuis langs te komen en samen oplossingen te vinden voor uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt.
Contactpersoon: Edwin Spitters, T (06) 14001960, E edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl
Lees meer over de Voor Elkaar teams op de pagina Stedelijk.


Wijktafel Burgerhout
Hier kunnen bewoners, ondernemers en partners uit Burgerhout maandelijks in gesprek gaan met Politie, WijZijn Roosendaal, Wijkzuster, Alwel (was: AlleeWonen) en het Buurtbeheer Fatima over leefbaarheid, welzijn, zorg en veiligheid. De derde maandag van elke maand van 16-17 uur in Buurthuis Keijenburg (start 22 januari).
Contact: Edwin Spitters T (06) 14001960, E edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl
Voor vragen over WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) kunt u op alle werkdagen van 9-13 uur terecht bij WegWijs Roosendaal in de Dunantstraat 80, 4701GZ.
T 140165


Wijkvereniging Burgerhout Nu!
Een vereniging die zich richt op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk Burgerhout.
Contact: Krijn Kraak, Van Beethovenlaan 4-S, 4702JS Roosendaal, T (06) 848 336 210
E bpburgerhout@gmail.com
F https://www.facebook.com/Burgerhout/


Buurtpreventie
Burgerhout heeft een buurtpreventieteam, namelijk in de Eikenlaan.
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk


Schooncoaches
Bewoners uit de wijk houden de eigen wijk schoon in samenwerking met de buitenploeg en de wijkchef van de gemeente Roosendaal.
Contact: Anita van Dijke, E dijkea@hotmail.com


Burgerhout Bruist (stichting)
Tweejaarlijks buurtevenement met optredens, een sport- en spelplein, kramen en nog veel meer.
Stichting Burgerhout Bruist, Van Gilselaan 60, 4702 GL Roosendaal
T (06) 51548013
E info@burgerhoutbruist.nl
W http://www.burgerhoutbruist.nl


Buurtvereniging
De OntspanningsVereniging Wijk 8 (OVW8) is een bloeiende wijkvereniging voor de wijk Burgerhout. OVW8 richt zich in hoofdzaak op de kinderen van de wijk en organiseert uiteenlopende activiteiten.
E info@ovw8.nl
W http://www.ovw8.nl


Grijs & Groen
Dit zijn bewoners uit Burgerhout die als aandachtsgebieden hebben de groenvoorziening en de verkeerssituatie in de wijk.
Contact: Dre Siemons, E amoerkens@ziggo.nl


Hondenspeelplaats Eikenlaan
Een buurtinitiatief op de hoek van de Norbartlaan en de Eikenlaan.
Contact: Dre Siemons, E amoerkens@ziggo.nl


Huurdersvereniging Kalsdonk Fatima
Komt op voor de belangen van de huurders van Alwel (was: AlleeWonen) in de buurt Fatima.
Contact: Coby van Krugten, E hv.kalsdonk-fatima@hotmail.com
Over enige tijd worden alle huurders-belangenverenigingen ondergebracht bij de Huurders Adviesraad Roosendaal (HAR).


Moestuin Gildehof
Burgerinitiatief: moestuintjes midden in de Roosendaalse wijk Burgerhout, in de Gildenbondstraat tussen de nummers 13 en 15.
Contact: Dre Siemons, E amoerkens@ziggo.nl


Ontmoetingsruimte Mimosaflat
Een ruimte voor ontmoeting voor senioren uit de buurt waar allerlei sociaal culturele activiteiten plaatsvinden.
Contact: Alwel, T (088) 255 2000, E info@alwel.nl, W www.alwel.nl


Vitale coalitie Fatimabuurt
Een coalitie van professionals en bewoners die zich richten op urgente en belangrijke thema's (bijvoorbeeld veiligheid) in de wijk en die gezamenlijk aan de slag gaan om een thema aan te pakken.
Contact: Edwin Spitters van WijZijn Roosendaal, T (06) 14001960, E edwin.spitters@wijzijntraversegroep.nl


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 09-08-2019Terug naar pagina topTerug naar top van pagina