Direct naar de inhoud van deze pagina

Kortendijk

Over Kortendijk

Kortendijk is een gehuchtje dat al eeuwen lang bestaat - rond de huidige Kortendijksestraat. Pas medio jaren zeventig is er flink wat nieuwbouw neergezet. Er is een goed winkelcentrum aanwezig en een nieuw buurthuis (Dijksteeke). Verder vinden we er een verzorgingscentrum (Bloemschevaert), een sporthal (D'n Dijck), vier basisscholen en een groot park (Godwaldtpark).Begin jaren 2000 werd een aanvulling op de wijk gebouwd met de naam Landerije.Ten noorden van de wijk bevindt zich een bedrijventerrein (De Meeten) met een meubelplein (Oostplein) en een nieuw winkelcentrum (Gostores).De bewoners van de wijk voelen zich goed betrokken bij de wijk en dat merken we aan een levendig bewonersplatform en meerdere buurtpreventieteams.


Wijkcentrum 't Dijksteeke
In het Dijksteeke kunnen alle bewoners terecht voor ontspanning en informatie. Er vinden diverse activiteiten plaats en het is tevens een plek waar professionals en bewoners elkaar ontmoeten. Ook voor een kopje koffie is men van harte welkom.
Adres: Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal
Openingstijden:
Maandag: 13–17 uur
Dinsdag: 9–17 uur en 18.30–22.30 uur
Woensdag: 9–17 uur
Donderdag: 9–17 uur en 18.30–22.30 uur
Vrijdag: 9–12 uur.
Zaterdag, Zondag: gesloten
T (0165) 393626
E dijksteeke@kpnmail.nl
W http://www.dijksteeke.nl
F http://www.facebook.com/Dijksteeke


Bewonersplatform Kortendijk
Het platform komt iedere eerste woensdagavond van de maand om 19:30 uur samen in wijkcentrum 't Dijksteeke. Alle bewoners van Kortendijk zijn welkom om aan te sluiten.
Secretariaat: E bpkortendijk@gmail.com
F http://www.facebook.com/bewonersplatformkortendijk
W https://bpkortendijk.nl


Bureau Sociaal Raadslieden
Wekelijks houden de medewerkers van Bureau Sociaal Raadslieden (WijZijn Roosendaal) een inloopspreekuur. Iedereen kan hier terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Locatie: Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal
Spreekuur: do 9.00-11.30 uur
Algemene contactgegevens:
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden


Buurtopbouwwerk
Heeft u een idee voor uw buurt? Zit u met een probleem in uw straat of wijk? Wilt u iets leuks organiseren in de buurt? Of heeft u vragen over uw leefomgeving? Met al deze onderwerpen kunt u terecht bij de buurtopbouwwerker van WijZijn Roosendaal.
Lynn van Oers is de opbouwwerker in Kortendijk.
Zij kan u helpen antwoord te krijgen op uw vraag en ze biedt ondersteuning en advies bij de organisatie en uitvoering van wijkinitiatieven.
Contact: E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl, T (06) 58812247


Kortendijk voor Elkaar
Deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers van WijZijn Roosendaal staan klaar om u te helpen als u:
• moeite hebt om rond te komen of financiële vragen heeft
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen of het gewoon mee willen doen in de buurt
• iets voor een ander wilt betekenen of zich zorgen maakt over iemand
• uw talent wilt inzetten in de wijk
• het even niet meer ziet zitten of als u zich alleen voelt
• moeite hebt met lezen en/of schrijven
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit
• andere vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe
Wij maken graag een afspraak bij u thuis om samen te zoeken naar de juiste weg om antwoord te krijgen op uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt.
Contact:
Lynn van Oers (opbouwwerker), T (06) 58812247, E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl
Carolien Alberti (maatschappelijk werkster), T (06) 81613637, E carolien.alberti@wijzijntraversegroep.nl
Zie ook onze pagina Stedelijk.


Inloopspreekuur Kortendijk
Inloopspreekuur voor bewoners in Kortendijk! Elke donderdag van 9-11 uur in Wijkcentrum 't Dijksteeke (adres zie hierboven).
Het inloopspreekuur is gratis en zonder afspraak voor alle bewoners van Kortendijk met vragen op gebied van wonen, juridisch, veiligheid, financiën, Wet Maatschappellijke Ondersteuning, welzijn, zorg, sport, jeugd en buurtactiviteiten.
Dit is een initiatief van WijZijn Roosendaal, MEE West-Brabant, Politieteam Roosendaal, Alwel (was: AlleeWonen) , Sportservice Noord-Brabant, WegWijs Roosendaal, TWB Thuiszorg met Aandacht en 't Dijksteeke.
U bent van harte welkom!
F https://www.facebook.com/WijZijnRoosendaal/
F https://www.facebook.com/WegWijsRoosendaal/


Buurtpreventie
Kortendijk heeft meerdere buurtpreventieteams, namelijk A-Dijken, C-Dijken, Desmijndijk, Flintdijk, Landerije 5, Moskee, Onyxdijk, Smaragddijk, Sterrebos 2.
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk.


Alwel (was: AlleeWonen)
Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in Kortendijk en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen.
Heeft u een leuk idee voor de Kortendijk of wilt u een zorg met ons delen? U kunt medewerkers van Alwel elke donderdagochtend tussen 9 en 11 uur vinden in wijkcentrum 't Dijksteeke of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling, Ilse Nooijens.
E i.nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F http://www.facebook.com/kortendijk/


Beweegpunt Kortendijk
Zin om een stukje te wandelen of te fietsen of zin in zitgymnastiek? Of bent u op zoek naar een andere vorm van bewegen? Bij het Beweegpunt in Kortendijk is alles mogelijk! Hier ontmoet u iedere 2e en 4e maandagmiddag van de maand andere senioren en bent u lekker actief bezig. De deelname is gratis.
Heeft u vragen over uw gezondheid, de beweegcoach gaat graag met u hierover in gesprek.
Locatie: Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal.
Tijd: iedere 2e en 4e maandag van 14.00-14.30 uur.
T (06) 41338563 (Demy Weertman)
E d.weertman@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)
F https://www.facebook.com/Roosendaalwerktaanbewegen
t https://twitter.com/Rsdbeweegt


Bewonersgroep DesDia
Bewonersgroep DesDia is ontstaan in december 2006 en is sinds 26 februari 2014 een officiële stichting. DesDia zet zich in voor de leefbaarheid in de Desmijndijk en een gedeelte van de Diamantdijk. Zij werken nauw samen met Bewonersplatform Kortendijk, Alwel (was: AlleeWonen), politie, gemeente Roosendaal, WijZijn Roosendaal en andere partijen in de wijk.
E desdia3@gmail.com


Bewonersgroep Godwaldtpark
Een bewoner die landschapsontwerper is, heeft samen met een bewonersgroep en het Bewonersplatform een plan gemaakt om het park aantrekkelijker, toegankelijker en sociaal veiliger te maken. De bewoners dragen bij in de uitvoeringswerkzaamheden en in het onderhoud van het park. Dit alles in samenwerking met de gemeente Roosendaal.
Contactpersoon project algemeen:
Gemeentelijk Wijkchef Kortendijk
T 140165 (algemeen nummer gemeente Roosendaal)


Bloemschevaert
Centrum voor Wonen & Zorg de Bloemschevaert.
De Bloemschevaert beschikt over een afdeling dagbesteding: de Bloementuin.
Het centrum heeft tevens een ruim restaurant. Alle inwoners van Kortendijk zijn welkom voor een kopje koffie of een maaltijd.
Adres: Covellijndijk 116 a, 4706 GH Roosendaal
T (088) 55 746 00
E info@groenhuysen.nl
W http://www.groenhuysen.nl/Wonen-met-zorg/De-Bloemschevaert
F http://www.facebook.com/bloemschevaert
Facebook Bloementuin (dagbesteding) F http:// www.facebook.com/bloementuinbloem
Stamtafels
Dit is een inloop voor ouderen en is er speciale aandacht voor sport en cultuur. U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 10 en 16 uur gewoon binnenlopen in de Bloemschevaert.
Neem voor meer informatie over de Stamtafels contact op met Groenhuysen:
Manuela Perinotto, coördinator WMO Stamtafels
T (088) 5573290, T (06) 83131256, E mperinotto@groenhuysen.nl


Boekspot
In samenwerking met Bibliotheek VANnU is er sinds mei 2017 in wijkcentrum 't Dijksteeke een Boekspot geopend. Deze Boekspot is de derde in Roosendaal. De andere boekspots bevinden zich in zorgcentrum Sint Elisabeth (Wouwseweg 21) en in het Huis van de Westrand (Sint Lucasplein 3).
Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Kranten en tijdschriften zijn ook aanwezig.
De boekspot is geopend tijdens de openingstijden van 't Dijksteeke.


Dijkpop
Jaarlijks terugkerend openluchtfestival op vaste locatie naast wijkcentrum 't Dijksteeke.
Diverse bands krijgen de kans hun talenten te tonen aan het publiek. Daarnaast is er plaats voor allerlei activiteiten, merchandising en worden er kramen bezet door lokale ondernemers en professionals. Eten en drinken word verzorgd door wijkcentrum 't Dijksteeke.
Locatie: grasveld Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal
Organisatie: Ad Schijven
E dijkpoproosendaal@home.nl
W http://www.dijkpoproosendaal.nl
F http://www.facebook.com/Dijkpop-Roosendaal


Facebook community Kortendijk
Doorlopend nieuwtjes over wat er allemaal in de wijk te doen is.
F http://www.facebook.com/kortendijk/


Hondenspeelplaats Doggydijk
Te vinden tussen de Lavadijk en de Flintdijk.
E hspdoggydijk@gmail.com
F facebook.com/groups/HSPDoggyDijk


Kortendijkse Koffieklets
Ontmoet elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee (tweede kopje gratis!) en maak gezellig een praatje. Ook wordt er door sommigen gehandwerkt (breien, haken, borduren enzovoorts) tijdens de Koffieklets. Iedereen is welkom!
Iedere dinsdagochtend van 10.00–11.30 uur in Wijkcentrum 't Dijksteeke.
Contactgegevens: zie 't Dijksteeke (hierboven).


Moskee
Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal
Het Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal fungeert als een centrale ontmoetingsplek in de wijk Kortendijk. De leden van de Moskee verwelkomen graag hun mede-inwoners van Kortendijk. De Moskee biedt mogelijkheden voor een rondleiding en biedt tevens vergaderruimten aan.
De Marokkaanse Moskee heeft een sportcommissie opgericht die ieder jaar (rond mei) een grootse sportdag organiseert in Kortendijk. Hierin werken zij samen met diverse partners uit de wijk zoals Sportservice Noord-Brabant, Gemeente, Politie, WijZijn Roosendaal en Bewonersplatform Kortendijk. Alle kinderen uit de wijk mogen deelnemen aan de sportdag. ( E sportcommissie@micr.nl).
Adres: Burgemeester Schneiderlaan 5, 4706 CK Roosendaal
E info@micr.nl
W http://www.micr.nl
F https://www.facebook.com/microfficial


Peutervoorleesuurtje
Voorlezen is leuk en belangrijk! Daarom organiseren we iedere woensdag (behalve in de schoolvakanties) een speciaal uurtje voor peuters; een peutervoorleesuurtje van 11-12u. Er zijn tien stoeltjes te reserveren.
Alle peuters tussen de 2.5 en 4 jaar uit de wijk Kortendijk en omliggende wijken zijn van harte welkom.
Kom gezellig luisteren. Daarna gaan we samen ook nog iets knutselen bij het verhaal. Even een ontspannen momentje samen met uw kind.... Juf Petrianne is er helemaal klaar voor en zal jullie met open armen ontvangen.
Meld jullie komst wel even aan, door een berichtje te sturen naar Ciska Hermans-Knoops, E c.knoops@deklimroos.nl
Openbare Basisschool De Klimroos, Platinadijk 25, 4706LK Roosendaal


Samen Uit, Samen Thuis
“Ga er eens uit, voel je thuis." Lust u wel een kopje koffie/thee? Heeft u zin in een goed gesprek? Of wilt u graag iets doen met muziek, sport of spel? Dan bent u van harte welkom iedere 2e en 4e maandag van de maand tussen 13–16 uur. Deze middag staat in het teken van gezelligheid, het opdoen van sociale contacten en het ontwikkelen van talenten. Iedereen is welkom!
Locatie: Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal.
Contactpersonen:
Mali: T (06) 52361129
Geranimo: T (06) 30137242
Lynn van Oers (opbouwwerker van WijZijn): T (06) 58812247


Scouting Prinses Irene
Hoofdkwartier "De Spinel".
Lavadijk 185, 4706KZ Roosendaal
E info@scoutingprinsesirene.nl
W http://www.scoutingprinsesirene.nl


Snuffelsport
Kinderen van zes t/m twaalf jaar kunnen iedere woensdagmiddag meedoen met Snuffelsporten. Onder leiding van de buurtsportcoach volgen de kinderen kennismakingslessen van tien sportverenigingen. De buurtsportcoach geeft daarnaast gymlessen met steeds wisselende sport- en spelvormen. Door verschillende lessen te volgen, ontdekken de kinderen welke sport ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. De kinderen kunnen onder meer 'snuffelen' aan voetbal, tennis, zwemmen en hockey.
Woensdag 15.30-16.30, Gymzaal Jadedijk 11, 4706KP, Roosendaal
Contact: Jerome de Clercq, T (06) 24822501, E j.d.clercq@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Steunpunt Bibliotheek
Tijdens de openingstijden van wijkcentrum 't Dijksteeke kunt u terecht bij het haal- en brengpunt van de bibliotheek. U kunt hier uw gereserveerde materialen via de zelfservice afhalen.
Tevens is er een collectie prentenboeken en spellen aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar.
E kortendijk@bibliotheekvannu.nl


Vrouwensport Kortendijk
Bent u een vrouw en heeft u een hekel aan gemengd sporten? Wilt u met alleen maar vrouwen en op uw niveau sporten? Wilt u lekker dansen, acrobatiek of aerobics doen? Kom dan naar het vrouwensport Kortendijk!
Vrijdag 09.30-10.30 uur, Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal.
Contact: Jerome de Clercq, T (06) 24822501, E j.d.clercq@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Wijkagenten Kortendijk
t @wa_Roosendaal06
Lees meer over de Wijkagenten en de algemene contactgegevens op de pagina Stedelijk.


Wijkzuster
De wijkzusters in Kortendijk zijn Evelien Martens en Sharon Monde. Op donderdagochtend van 9-11 uur heeft de wijkzuster een inloopspreekuur in wijkcentrum 't Dijksteeke. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Afgezien van het inloopspreekuur is de wijkzuster ook te bereiken via:
Evelien Martens, E emartens@twb.nl, T (06) 51301572
Lees meer over de Wijkzusters op de pagina Stedelijk.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 11-10-2019Terug naar pagina topTerug naar top