Direct naar de inhoud van deze pagina

Langdonk

Over Langdonk

Deze wijk is kort na de Kroeven gebouwd, begin jaren zeventig. In het noordelijke gedeelte staan pal langs de A58 enkele bedrijfsgebouwen en twee middelbare scholen. In het zuidelijk deel van de Langdonk staat een goed voorzien winkelcentrum. Via het zuiden van de wijk bereiken we het grote sportpark Vierhoeven. Op lokaal niveau zijn allerlei bewoners sterk betrokken bij hun leefomgeving.


Broedplaats Langdonk
Doelen van de Broedplaats Langdonk:
• Een toegankelijk trefpunt waar bewoners en wijkwerkers terecht kunnen voor (lokale) informatie, inspraak, invloed, co-creatie en inspiratie ten behoeve van de wijk.
• Meer betrokkenheid bij eigen buurt (participatie).
• Meer interactie tussen bewoners die normaal gesproken niet snel met elkaar in contact komen.
• Meer interactie tussen bewoners en wijkprofessionals.
• Beter straatbeeld en uitstraling omgeving.
Deelnemers zijn:
Bewoners, WijZijn Roosendaal, Alwel, straathoekwerk vanuit WegWijs, Bewonersplatform, Werkgroep Schoon Langdonk, wijkagent, wijkzuster, wijkchef gemeente, Buurtpreventie en andere partijen.
Openingstijden:
Elke dag is er wel iemand aanwezig. Zonder afspraak kunnen bewoners terecht van maandag tot en met zaterdag tussen 11.30 en 12.30 uur en op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur. Buiten die tijden graag op afspraak.
Contactadres: Broedplaats Langdonk, Lindenburg 82, 4707 CR Roosendaal.
E broedplaatslangdonk@gmail.com
T via hoofdkantoor WijZijn Traversegroep (0164) 237056


Wegwijs Roosendaal - Inloopspreekuur Kroeven/Langdonk
Wegwijs: Weet waar u moet zijn voor advies, informatie en ondersteuning bij:
• hulpvragen
• opvoeden en opgroeien
• zelfstandig thuis wonen en leven
• actief blijven en meedoen
• geldzorgen of schulden
Wegwijs Roosendaal is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Roosendaal, WijZijn Roosendaal en MEE West-Brabant.
Locatie voor Kroeven en Langdonk: De Riete, Gezellelaan 18f, 4707CD Roosendaal
Inloopspreekuur: woensdag 9-11 uur
T 14 0165 (ma t/m vrij 8-13 uur)
Belt u na 13 uur? Laat een bericht achter en wij bellen u terug.
E info@wegwijsroosendaal.nl
W https://www.wegwijsroosendaal.nl


Langdonk Voor Elkaar
Onze deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers staan klaar om u te helpen als u:
• vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen, financiën etc.
• zich zorgen maakt over iemand
• uw talent wilt inzetten in de wijk
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit.
Wij maken graag een afspraak met u om bij u thuis langs te komen en samen oplossingen te vinden voor uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt.
Contactpersoon: buurtopbouwwerker Ad van de Vrede.
E Ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl
Lees meer over de Voor Elkaar teams op de pagina Stedelijk.


Bewonersplatform Langdonk
Op de pagina Stedelijk leest u meer over de werkzaamheden van een bewonersplatform.
2019: Bewonersplatform Langdonk is ermee gestopt.
Website was: W http://www.langdonk.nl


Buurtpreventie
Langdonk heeft meerdere buurtpreventieteams, namelijk Alexanderdonk, Elisadonk, Isabelladonk, Luciadonk, Mathildadonk, Reginadonk, Schuivenoord, Susannadonk.
Daarnaast zijn er nog Whatsapp Alertgroepen in Odiliadonk, Paulusdonk en Alexanderdonk.
De thuisbasis van Buurtpreventie Roosendaal is te vinden in de Broedplaats Langdonk, Lindenburg 82, 4707CR Roosendaal. Zie hieronder bij Spreekuren maatschappelijke organisaties.
Lees meer over buurtpreventie op de pagina Stedelijk.


Facebook Langdonk Roosendaal
F http://facebook.com/langdonkroosendaal


Alwel (was: AlleeWonen)
Wij zetten ons in voor een leefbare wijk en we doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt.
Wij maken ons hard voor een schone, hele en veilige woonomgeving in Langdonk en we stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar!
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Wij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen.
Heeft u een leuk idee voor Langdonk of wilt u een zorg met ons delen? U kunt medewerkers van Alwel elke vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur vinden in De Broedplaats (Lindenburg 82) of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling Ilse Nooijens.
E i.nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F www.facebook.com/langdonkroosendaal/


Spreekuren maatschappelijke organisaties
De spreekuren zijn bedoeld voor alle inwoners uit Roosendaal met vragen én ideeën op gebied van wonen, veiligheid, financiën, welzijn, zorg, sport, jeugd en buurtactiviteiten of straatacties.
Tijdens de spreekuren zijn verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig zoals: WijZijn Traverse Groep, wijkagent, wijkzuster/broeder, Alwel (was: AlleeWonen), Sportservice Noord-Brabant, Wegwijs Jeugdhulp, MEE West-Brabant en mantelzorgondersteuning.
De aanwezigheid van de maatschappelijke organisaties kan per wijk verschillend zijn.
Broedplaats Langdonk - Lindenburg 82
Wekelijks op donderdag 9.00–12.00 uur, 13.00–16.00 uur
Zie ook de Facebook pagina Langdonk Roosendaal:
F http://facebook.com/langdonkroosendaal


Bij Bosshardt Roosendaal
Bij Bosshardt van het Leger des Heils is een ontmoetingsplek in de buurt. Een ontmoetingsplek waar iedereen jong, oud, arm en rijk, allochtoon of autochtoon welkom is. Je kunt er terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, gezellige maaltijden of andere activiteiten. Iedere bezoeker is deelnemer. De een wat actiever dan de ander. De activiteiten die door Bij Bosshardt worden georganiseerd worden bepaald door de wensen en behoeften in de buurt.
Lindenburg 87a, 4707 CR Roosendaal
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 10-13 uur
Woensdagmiddag 14-16 uur
T (085) 00 64 500
W https://www.legerdesheils.nl/bijbosshardt


Buitenspeeldag
In het kader van Nationale buitenspeeldag zetten bewoners allerlei activiteiten voor kinderen op. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor niet gevaarlijke speelplekken en voor het weer meer buitenspelen van kinderen.
Inlichtingen: Ad van de Vrede, E ad.vandevrede@wijzijntraversegroep.nl


Coach van Schoon en supporters van Schoon
Voor delen van de wijk Langdonk, waaronder de Elisadonk en de Alexanderdonk.
E j.willekens@ziggo.nl
E r.de.bont@home.nl


HSP: Honden Speel Plaats
Er zijn twee omheinde losloopplekken waar honden naar hartenlust kunnen rennen en dollen zonder dat andere mensen daar last van hebben.
Locatie 1: In de Turfvaartsestraat, net tegenover de Kalverstraat en Sportpark Vierhoeven.
Inlichtingen: Johan Koeijvoets, E j.koeyvoets@home.nl
Locatie 2: Bovendonk, tussen het fietspad en nummer 27.
Contactpersonen: Karin Henkelman en Annemiek van der Putten, E A.vanderputten@home.nl


Kindervakantie buurtsportweek
Sportservice Noord Brabant organiseert in de zomervakantie Summerfun.
Summerfun is een sportprogramma met leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd 6 tot 12 jaar. Op maandag, woensdag en donderdag kunnen kinderen aansluiten bij een ochtend- of dagprogramma.
Contact: Reinald Boeren, E R.Boeren@ssnb.nl


Kindervakantiewerk Roosendaal
Het kindervakantiewerk wordt vanuit het gebouw Levensschool, Benedendonk 1, gehouden.
Alle kinderen uit Roosendaal kunnen voor weinig geld in de zomervakantie deelnemen aan tal van leuke activiteiten.
W http://www.kvw-roosendaal.nl


Koffie-inloop in de Levensschool
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand is er een koffie-inloop in de Levensschool voor iedereen die het leuk vindt andere mensen te ontmoeten.
Locatie: Levensschool, Benedendonk 1, 4707 TZ Roosendaal.
Op de website van de EGR vindt u actuele informatie over de koffie-ochtenden.
W www.egr.nl
Ook op de Facebookpagina's van Langdonk Roosendaal en de Evangelische Gemeente Roosendaal kunt u de aankondigingen vinden.
F https://www.facebook.com/EGRoosendaal/
F http://facebook.com/langdonkroosendaal


Luchtscouts "Seppe" Roosendaal
Elderseweg 11 4707 PJ Roosendaal
Contact: Marc van der Leeuw, T (06) 21548059
W http://www.luchtscouts.nl


Scouting Baden-Powell Roosendaal
Kalverstraat 1, 4707PC Roosendaal
T (0165) 549 393
W https://www.scoutingbaden-powell.nl


Scouting St. Jan
Visdonkseweg 1a, 4707PE Roosendaal
T (0165) 56 37 88
W http://www.scoutingstjan.nl


Tuin Het Talent
Een mooie tuin met bloemen, groenten en fruit. De tuin wordt onderhouden door bewoners, waaronder Nico Machielse en Atie Nieuwenhuizen.
Inlichtingen: Nico Machielse, E nmachielse@hotmail.com


Werkgroep Schoon Langdonk
Het realiseren van een leefbare en schone wijk Langdonk waar de bewoners trots op zijn en met plezier wonen. Daarbij ligt de nadruk op het duurzaam voorkomen en opruimen van zwerfvuil en het groenbeheer.
E herman.vanbrussel@online.nl


Het WerkAtelier
Het WerkAtelier is er voor iedereen die wil werken aan een samenleving waarin meer mensen zichzelf en anderen willen helpen. Thema's: het terugdringen van armoede, werkloosheid, zorgbehoefte en eenzaamheid.
Doelstellingen van Het WerkAtelier:
• Bewoners met elkaar in contact brengen.
• Een zinvolle dagstructuur aanbieden.
• Aan de hand van de eigen ontwikkeling toeleiden naar dagbesteding, vrijwilligerswerk, Thuiszorgbegeleiding, betaald werk, actief zijn in de wijk enzovoorts.
• Netwerk met ondernemers opzetten, vergroten en onderhouden.
• Ondernemers enthousiasmeren om samenwerkingsafspraken te maken over vrijwilligerswerk en/of betaald werk.
Het WerkAtelier is ingericht als een woonkamer.
Nieuwe locatie: Lindenburg 87, 4707CR Roosendaal.
Projectleiders:
Conny van Overveld, T (06) 412 636 35, E c.vanoverveld@het-werkatelier.nl
Annette Verburgt, T (06) 412 636 40, E a.verburgt@het-werkatelier.nl
Openingstijden:
Maandag: 13.30–16.30 uur
Dinsdag: 9.00–12.00 uur
Woensdag: 9.00–12.00 en 13.30–16.30 uur
Vrijdag: 9.00–12.00 uur
U kunt gewoon zonder afspraak binnen lopen!


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 01-03-2019Terug naar pagina topTerug naar top